Auntie mielen hyvinvointiin

Auntie on ratkaisu mielen hyvinvointiin työssä. Lue lisää miten organisaation johto, HR, esihenkilöt, yksilöt ja yrittäjät voivat käyttää Auntieta apunaan ratkaisemaan haasteita ennen kuin ne eskaloituvat ongelmiksi.

Auntie for the individual

Auntie tukee työhyvinvoinnin kautta onnellisuuttasi

Auntie tarjoaa matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelupaketteja, kun arki alkaa tökkiä. Auntien avulla ratkaiset haasteita kuten stressi, unettomuus ja ylisuorittaminen, ja sitä kautta olosi paranee.

Auntie for HR and well-being at work for solving work ability challenges

Auntie HR:n työkalupakkiin

HR:n edustajana tuet työtekijöitä, esihenkilöitä ja johtoa työkykyhaasteiden ratkaisemisessa. Etsit keinoja ehkäistä työperäistä stressiä, parantaa jaksamista ja motivaatiota sekä työtekijöiden työtehoa ja itseohjautuvuutta, ilman ylisuorittamista. Auntie voi auttaa!

Auntie for functional leader

Tehokkaan esihenkilön ja tiimin hyvinvointi

Kuinka tiimilläsi menee? Tunnetko, että teillä on hyvä tiimihenki ja toiminnallinen tiimidynamiikka? Tukeeko työympäristö menestystä? Nämä ovat avain työkyvyn ylläpitämiseen ja antavat edellytykset tiimijäsenten menestykselle. Katso miten Auntie voi auttaa sinua ja tiimiäsi.

Well-being at work for a successful company - C-level managers

Työhyvinvointi ja menestyvä yritys

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation tulokseen ja suorituskykyyn, sekä työnantajan julkisuuskuvaan ja maineeseen. rityksille on kannattavaa investoida työhyvinvointia tukeviin palveluihin kuten Auntie – matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu.

Lataa opas ”10 tapaa käyttää Auntieta”

Lataa tästä opas, jossa on kerrottu erilaisia tapoja järjestää mielen hyvinvoinnin matalan kynnyksen saatavuus asiakasorganisaatiossamme. 

On monta tapaa käyttää Auntien palvelupaketteja. Kukin yritys voi luoda omat käytäntönsä yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen.

HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.