Auntie otettiin käyttöön yhtäaikaisesti 17 maassa tukemaan hyvinvointia tasavertaisesti – WithSecure

Withsecure_Auntie Customer story

WithSecure otti Auntien käyttöön globaalisti. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Monikansallisen yrityksen näkökulmasta huippuhienoa on se, että Auntie-ammattilaiset palvelevat 25 eri kielellä.

WithSecure on suomalainen yritys, joka tarjoaa kuluttajille ja yrityksille tietoturvapalveluita ja -tuotteita. Yritys työllistää globaalisti noin 1 700 työntekijää ja heistä Suomessa noin 750. 

Hyvinvointi työssä on WithSecurelle tärkeää, koska yhtiö ymmärtää sen merkityksen työntekijöiden motivaatiossa, suorituksessa ja ennen kaikkea kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa myös työn ulkopuolella. Työhyvinvointi on myös tärkeä teema yhtiössä siitä syystä, että tietoturva-alan työpaikat kilpailevat työntekijöistä eikä päinvastoin. WithSecure haluaa olla houkutteleva työpaikka, jossa jokaisella on hyvä työskennellä.

“Haluamme olla hyvä, kiinnostava ja houkutteleva työpaikka alamme huippuammattilaisille, koska tämän alan päteviä konsultteja on vähemmän kuin mitä markkina tarvitsee. Haluamme panostaa työhyvinvointiin ja tukea työntekijöitämme parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvinvointiasiat on selkeästi roolitettu”, kertoo HR-asiantuntija Anssi Kuortti, jonka vastuulla on etujen ja hyvinvointiasioiden operatiivinen johtaminen Suomessa ja jossain määrin myös globaalisti.

”Olen ollut superiloinen, että otimme Auntien käyttöön. Myönnän, että olin yllättynyt tuloksista, jotka ovat olleet tosi hyviä. Yksi Auntien parhaita puolia on maltillinen hinnoittelu.”

Anssi Kuortti
HR-asiantuntija
WithSecure

Erityisesti yrityksen tietoturvakonsultit joutuvat kovaan paineeseen. He osallistuvat projekteihin lyhyillä sykleillä ja työt tulee useimmiten hoidettua aina ”kiireellisinä”. Konsultin pitää jokaisessa projektissa todistaa osaamisensa uudestaan.

”Haasteet työhyvinvoinnissa näkyvät yrityksessämme erityisesti jaksamisessa ja kuormituksessa. Monien yksiköiden työtahti saattaa aika ajoin olla vauhdikasta ja se tottakai saattaa tällöin uuvuttaa työntekijän. Erityisesti konsulttiemme työtahti, työntekemisen rytmi ja työn luonne ovat sellaisia asioita, jotka tulevat esille yrityksessämme työhyvinvoinnista puhuttaessa.” toteaa Kaisa Heiskala, joka vastaa Suomen henkilöstöasioista tittelinään Head of Finland People & Culture.

”Pystymme työnantajana luottamaan siihen, että työntekijä tulee Auntien palvelun ottaessaan kuulluksi ja saa apua.”

Kaisa Heiskala
Head of Finland People & Culture
WithSecure

Esihenkilötyön haasteet valuvat alaspäin

Kummatkin toteavat, että työn kuormittavuus jakautuu välillä epätasaisesti työntekijöiden kesken ja tämä on osittain johtamisongelma. 

”Erityisesti työkykyneuvotteluissa on tullut esille kaikki työtä kuormittavat tekijät, ja monesti työkuorman vaihtelut ovat yksi niistä. Haluamme, että tulevaisuudessa esihenkilö pystyy johtamaan työtä niin, että kuormitus pysyy tasaisempana sekä yksilölle itselleen, että koko tiimille. Yhtiössämme on aloitettu Leadership Program -koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea esihenkilöitämme johtamaan WithSecuren asettamien periaatteiden mukaisesti ja niin, että esihenkilötyö on johdonmukaista läpi organisaation. Erityisesti työhyvinvointiin liittyvänä haasteena on yllättänyt se, miten yleistä nuorten työntekijöiden uupuminen on.  Parikymppisillä odotukset ovat korkealla, he haluavat menestyä ja tekevät työtä innokkaasti. Oman jaksamisen rajoja ei tunneta ja se sitten huomataan, usein liian myöhään, että olisi pitänyt hidastaa jo aikaisemmin”, Kaisa toteaa.

WithSecurella on tarkoituksena kiinnittää entistä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaisen välittämisen mallin tutuksi tekemiseen. Monesti työhyvinvointiin liittyviä haasteita, ainakin jollakin tasolla, voitaisiin lieventää varhaisella keskustelulla työntekijän kanssa. Se vaatinee vain rohkeutta esihenkilöltä ja myös kollegoilta huomata ja puuttua työkaverin alentuneeseen työkykyyn. Ja näin etätyöaikana se on osoittautunut vieläkin haastavammaksi. 

Auntie lanseerattiin 17 maahan yhtäaikaisesti

WithSecure otti Auntien käyttöön keväällä 2021 yhtäaikaisesti 17 maassa. Suomessa ja UK:ssa palvelu otettiin käyttöön syksyllä 2021, jonka jälkeen Auntie oli tarjolla 19 maassa.

”Lanseerasimme palvelun ensin muihin maihin, koska tarve muissa maissa oli suurempaa kuin Suomessa tai UK:ssa. Pian kuitenkin huomasimme, että tarvetta matalan kynnyksen Auntie-palveluille oli myös Suomessa ja UK:ssa, joten otimme ne myös palvelun piiriin. Ja palaute on ollut todella hyvää kaikista maista”, Kaisa kertoo.

Anssi pitää tärkeänä sitä, että Auntie toimitti valmista materiaalia sisäisen viestinnän tueksi, jonka avulla viestinnästä pystyttiin tekemään mielekästä ja selkeää. Ensin tehtiin esihenkilöviestintää, jonka jälkeen pidettiin kaikille info-sessiot, joissa kerrottiin palvelusta enemmän. Lisäksi lähetettiin kaikille työntekijöille sähköposti, joka ohjasi varta vasten rakennetulle intrasivulle.

”Paketit lähtivät liikkumaan tosi nopeasti. Joissain maissa paikalliset HR-organisaatiot tekivät myös erittäin hyvää promotyötä. Lanseeraus onnistui kertaheitolla hyvin, eikä meidän tarvinnut ylimääräisiä rummutella. Olen itse ollut superonnellinen ja ylpeä siitä, kuinka helposti yrityksemme lähti mukaan, kun nähtiin että tällaiselle palvelulle on tarvetta. Olemme saaneet kokeilla erilaisia juttuja, mikä kertoo myös siitä, että johto näkee työhyvinvoinnin arvon ja erilaisten työhyvinvointia tukevien palveluiden tarpeen”, Anssi toteaa.

”Syksyllä 2021 Auntie lanseerattiin Suomessa ja UK:ssa. Suomessa päätökseen vaikutti paljon osittainen paluu toimistolle ja hybridityömalli. Oli tuntuma siitä, että ihmiset olivat uuden asian äärellä syksyllä 2021. Auntie oli hyvä tuki syksyn uuteen hybridityömallin käyttöönottotilanteeseen”, Kaisa kertoo.

Auntien valttikortti on palvelu 25 kielellä

Ennen pandemiaa WithSecurella oli käytössä coaching-palvelu, jonka turvin työelämävalmentajaa pääsi tapaamaan kasvotusten ennalta varatulla ajalla. 

”Palvelu oli tärkeä, mutta koska se oli yhden ihmisen varassa, se ei joustanut ison yrityksen tarpeisiin. Näen Auntien luontevana jatkona coaching-palvelulle, mutta merkittävänä erona on, että nyt meillä on käytössä maailmanlaajuinen Auntie-ammattilaisten verkosto, joka palvelee työntekijöitämme monella eri kielellä. Eivät ihmiset halua käyttää Google Translatoria avautuessaan hankalista asioista, siksi on äärettömän suuri valtti, että Auntiella on yli kaksikymmentä kieltä, joilla saa palvelua. Kielivalikoima kattaa suuren enemmistön meidän yrityksemme työntekijöistä”, Anssi toteaa. 

”Stressaavissa tilanteissa saattaa olla korkeampi kynnys hakeutua työterveyteen kuin ottaa yhteyttä ammattilaiseen Auntien kautta. Auntie on loistava matalan kynnyksen palvelu, joka täydentää loistavasti työterveyden tarjontaa. Voin suositella sen kokeilemista lämpimästi muillekin yrityksille. Auntie pistää työntekijän pakettia valitessa ikään kuin hyvällä tavalla selkä seinää vasten miettimään, mikä minun ongelmani oikein onkaan, miksi olen valitsemassa tätä pakettia. Vaikka pakettia voi tarpeen mukaan ammattilaisen kanssa vaihtaa, on alkumietintä tarpeen asioiden selkiyttämisessä itselle”, Kaisa toteaa.

HR:llä on pilottikäytössä myös HR-päättäjille suunnattu Auntien analytiikka-portaali. Käyttökokemusta Kaisalla ja Anssilla ei vielä ole, mutta he kehuvat raportointinäkymää selkeäksi ja yksinkertaiseksi. Kertyneen datan pohjalta Auntien olemassaolo on helppo perustella myös yrityksen johdolle. 

Loistavaa palautetta kaikilta käyttäjiltä

”Globaalissa kyselyssä tuli esiin, että 100 % käyttäjistä suosittelisi palvelua toisille – tulos yllätti itsenikin, sillä harvoin palvelut saavat tällaista vastaanottoa. Avoimissa vastauksissa ihmiset totesivat, että Auntien olemassaolo todistaa siitä, että heistä välitetään. Lähes kaikki palvelua käyttäneet kokivat saaneensa apua. Stressed Out -paketti on ollut meillä yleisin ja sen käyttäjät kokivat stressitasonsa laskeneen merkittävästi. Se jos mikä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin”, Anssi toteaa.

”Auntien parhaat puolet ovat minun näkökulmastani sen matala kynnys ja toisaalta osaavat ammattilaiset. Pystymme työnantajana luottamaan siihen, että kun työntekijä osallistuu johonkin Auntie-pakettiin, hän tulee kuulluksi ja saa apua”, Kaisa sanoo. 

Kumpikin kokee, että luottamusta työntekijöihin päin rakentaa se, että HR-osasto ei saa koskaan tietää, kuka palvelua on käyttänyt. Tämä madaltaa entisestään työntekijöiden kynnystä hakeutua palvelun piiriin. 

”Vielä on lisättävä yksi tärkeä argumentti Auntien puolesta. Auntie on todella maltillisesti hinnoiteltu. Hinnoittelu ohjaa siihen, että palvelu ei profiloidu eksklusiiviseksi vaan päinvastoin. Näin se on helpompi myydä myös yritysjohdolle”, Anssi toteaa.  

WithSecure
WithSecure on johtava kyberturvallisuusyhtiö, joka on kolmen vuosikymmenen ajan edistänyt kyberturvallisuuden innovaatioita. WithSecurella on ensiluokkainen kokemus päätelaitteiden suojaamisesta sekä hyökkäysten tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta. WithSecure suojaa ratkaisuillaan yrityksiä ja kuluttajia niin kehittyneiltä kyberhyökkäyksiltä ja tietomurroilta kuin laajalle levinneiltä kiristysohjelmien tartunnoilta. WithSecuren turvallisuusasiantuntijat ovat osallistuneet useampaan eurooppalaiseen kyberrikoksen tutkintaan kuin yhdenkään muun markkinoilla toimivan yrityksen. WithSecuren tuotteita myyvät maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Lue lisää WithSecuresta

HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.