Auntie Talks Podcast – Johanna Pystynen: HR:n jaksaminen

Auntie Talks Podcast Johanna Pystynen S2_E2

Mervi Lamminen, Auntien toimitusjohtaja, keskustelee Johanna Pystysen kanssa HR:n jaksamisesta. Johanna on toimitusjohtaja LaaS Companyssa, joka on Vincitin johtamisjärjestelmästä syntynyt yritys. Auntiella puhumme jaksamisesta joka päivä, mutta miten on HR:n oman jaksamisen laita? Miten hyvin HR-ihmiset ylipäänsä organisaatioissa voivat? HR:n rooli on auttaa muita, mutta harvoin HR:lle itselleen on tukea organisaatiossa. Organisaatiot muuttuvat nykyään nopeasti ja HR:n oman kehittymisen tarve on kova. Mihin taitoihin pitäisi kehittyä, mitä kyvykkyyksiä jatkossa tarvitaan? HR:n työ on aika ongelmakeskeistä. Kun fokus työssä on aina jossain haasteessa, aiheuttaa se jaksamisongelmia. Työhyvinvointi on usein HR:n vastuulla, mutta onko suutarin lapsilla kenkiä?

Kuuntele Johanna Pystysen vinkit HR:n jaksamiseen.