Auntie Talks Podcast – Marie Styf-Mannonen – Etätyö ja toimitilat hybridityössä

Auntie Talks Podcast Marie Styf-Mannonen Etätyö ja toimitilat hybridityössä (2)

Se, miten ja missä työtä tehdään on muuttunut radikaalisti pandemian aikana. Miten se näkyy Coorin omassa työyhteisössä ja työympäristössä, jossa on sekä asiakasrajapinnassa että tukitoiminnoissa työskenteleviä? Coorilla henkilöstö- ja viestintäasioista sekä työturvallisuudesta vastaava Marie Styf-Mannonen on Auntien Head of Growth Johanna Varjen vieraana Auntie Talks Podcastissa. Coor on kiinteistöpalveluita, kuten siivousta, huoltoa ja käyttäjäpalveluita tarjoava, Suomessa 1200 henkeä työllistävä pohjoismainen pörssiyhtiö. 

Alkuvaiheessa Coorilla toimistotyötä tekeville etätyöhön siirtyminen oli todella iso yön yli tapahtunut muutos. Osa kokee, että toimistolle ei tarvitsisi enää ollenkaan palata, mutta osa odottaa paluuta innolla. Coorilla on päätetty, että ensisijainen työntekopaikka on edelleen toimisto, sillä fyysiset kohtaamiset toimistolla ylläpitävät innovatiivista ja dynaamista yrityskulttuuria. Etätyöhön suhtaudutaan silti joustavasti, mutta koetaan, ettei videopalavereissa voida saavuttaa samaa energistä ja vuorovaikutteista innovointia kuin face-to-face-kohtaamisissa. Onko toimistoille pandemian jälkeen enää mitään tarvetta, tarvitseeko sinne koskaan palata? Onko etä- ja läsnätyön hybridimalli toimiva? Mikä on palaverin järjestäjän vastuu toimivan hybridimallisen palaverin järjestämisessä? Miten toimitiloja voidaan uudelleen järjestellä uuteen normaaliin? Miten työhyvinvointiin panostetaan etä- ja läsnätyössä? Löytyykö tasapaino elämään uudelleen normaaliin toimistotyöhön paluun jälkeen?

Kuuntele Marien vinkkejä hybridityöhön.

Follow us!