Auntie Talks Podcast – Mona Rundberg – Kehitystä tukeva yrityskulttuuri

Auntie Talks Podcast Mona Rundberg WP

“Yrityskulttuuri on se mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa.” Mervi Lammisen Auntie Talks-vieraana on Mona Rundberg, yrityskulttuurimuotoilija ja osakas Leidenschaftista, joka on Suomen ensimmäinen yrityskulttuuritoimisto. Yrityksen oma yrityskulttuuri on intohimoinen, mitä yrityksen nimikin saksaksi tarkoittaa. Leidenschaftin mukaan intohimon ja työn pitää mahtua samaan lauseeseen ilman naurahduksia.

Yrityskulttuuria usein kuvaillaan kertomalla yrityksen sisäisestä keskinäisestä toiminnasta, kuten viikkopalavereista, palautteenantotavoista ja muista käytännöistä. Kulttuuri on kuitenkin myös ihmiskuva, jolla yritystä johdetaan, sen arvomaailma. Se on aina sidoksissa siihen miksi organisaatio on olemassa – miten organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa ja millainen yrityskulttuuri siihen tarvitaan. Kulttuuri ei kuitenkaan synny itsestään. MIllainen on intohimoisen yrityksen kulttuuri ja miten sitä kehitetään? Milloin pitäisi tehdä kulttuurin due diligence?

Kuuntele Mona Rundbergin vinkit kehitystä tukevaan yrityskulttuuriin.