Auntie Talks Podcast – Reetta Tuomi – Työhyvinvoinnin suhde työnantajakuvaan

Auntie Talks Podcast Reetta Tuomi A-lehdet Työhyvinvoinnin vaikutus työnantajamielikuvaan

Miten työhyvinvointi näkyy työnantajabrändin rakentamisessa? Tästä keskustelevat A-lehtien henkilöstöpäällikkö Reetta Tuomi ja Auntien CEO Mervi Lamminen. Kun ihmiset miettivät työpaikan vaihtoa, niin he miettivät myös, millainen kulttuuri kyseisessä yrityksessä on ja millaista siellä on olla joka päivä töissä. Kun työnantajabrändiä rakennetaan, on tärkeää viestiä työhyvinvointiasioista ulospäin ja siitä, miten yritys tukee henkilöstönsä työhyvinvointia. Työ- ja muussakin elämässä on näkyvissä hyvinvoinnin arvostuksen megatrendi ja silloin on hyvin loogista, että nämä asiat ovat ihmisillä mielessä työpaikkaa vaihtaessa.

Reetan mukaan aiheesta kysytään haastatteluissa säännönmukaisesti ja yrityksen kulttuurista on kiva kertoa hakijoille, koska he arvostavat panostusta hyvinvointiin. Mutta ruusunpunaista kuvaa ei voi maalata, jos se ei pidä paikkaansa. Mitkä ovat A-lehtien valtit työnantajamielikuvan rakentamisessa? Miten erilaiset tunnustukset, kuten Mieli ry:n hyvän mielen työpaikka -tunnus vaikuttavat? Miten ikä tai elämäntilanne vaikuttavat työntekijöiden arvostuksiin?

Kuuntele Reetan vinkit HR:lle työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Follow us!