Auntien vaikutus leviää koko työyhteisöön – Porvoon kaupunki

porvoon-kaupungin-asiakastarina

porvoon-kaupunki-logo

Porvoon kaupunki halusi rohkeasti kokeilla jotain aivan uutta syksyllä 2019 ottamalla Auntien käyttöön, ensimmäisenä kunta-alalla.

Työkykykoordinaattori Kerstin Johanssonin mukaan Auntien käyttöönotolla tavoiteltiin nimenomaan ennakointia ja varhaisen tuen toimintamallin mukaista toimintaa. Haluttiin olla proaktiivisia eikä reagoida vasta, kun sairauspoissaoloja alkaa tulla enemmän. Viime vuonna mielenterveyssyistä poissaolot olivat suurin sairaspoissaoloryhmä ensimmäistä kertaa. 

Psykososiaalisen kuormituksen hallinta, turvalliset ja terveelliset toimintatavat sekä sujuva työ, joka tarkoittaa laadukasta johtamista, hyvää työilmapiiriä ja työn muutoksiin varautumista, ovat eniten sairauspoissaoloihin vaikuttavia tekijöitä. 

Porvoon kaupungin organisaatiossa on konsernihallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi sekä kaikki liikelaitokset, lähes 3600 työntekijää.  Auntie-palvelu on Porvoossa käytössä koko organisaatiossa, tasaisesti eri yksiköissä. Aluksi paketteja otettiin niiden esihenkilöiden tiimeihin, joissa työhyvinvointikyselyn perusteella oli havaittu haasteita. Sen jälkeen käyttöä laajennettiin kattamaan muutkin tarpeet.

Matalan kynnyksen palvelu

Neljä vuotta sitten Porvoossa alkoi projekti Työkykyjohtaminen osaksi arkijohtamista, jossa Kerstin toimii projektin vetäjänä. Tässä yhteydessä uudistettiin aktiivisen tuen toimintamallia. 

Ihmisillä on paljon muutakin hyvinvointiin vaikuttavaa asiaa kuin työasiaa. Tiedetään kuitenkin hyvin, että muu elämä vaikuttaa myös työntekoon ja työpsykologit hoitavat vain työhön liittyviä asioita. Siksi työntekijöille haluttiin tarjota myös matalan kynnyksen palvelut tarpeeksi ajoissa. 

Ihmisläheinen Auntie

Auntiessa ihastuttiin sen ihmisläheisyyteen ja houkuttelevaan ulkoasuun, josta syntyy mielikuva, kuin puhuisit jollekin viisaalle samaistuttavalle ihmiselle. Auntien ja Porvoon kaupungin ajatusmaailmat kohtasivat. Mielenterveyden stigma ei ole suuri, kun ongelmat ovat helposti lähestyttäviä, tavallisia.

Kerstin on opiskellut ratkaisukeskeisyyttä ja coachingia, ja ne ovat työssä aina läsnä, vaikka hän käytännössä ei ehdi suoraan niihin liittyvää työtä tehdä. Kerstin on itsekin käynyt yhden paketin ja sai siitä todella paljon irti ja kehui omaa valmentajaansa eli Auntie-ammattilaista, aivan loistavaksi ja ammattitaitoiseksi, kuten muitakin Auntien asiakastyötä tekeviä henkilöitä. Kun tilanne on jo päässyt pahaksi, eikä henkilö koe jaksavansa edes täyttää esitietokyselyä, on Auntie-ammattilainen ollut yhteydessä ja palvelu on saatu käyntiin. Ammattilaisista jää aito välittämisen fiilis. 

Auntie on Mielen Personal Trainer

Auntiesta saatu myönteinen palaute on liittynyt käytännönläheisyyteen, kuten harjoituksiin, jotka pysäyttävät omaa ajattelua, joka helposti lähtee omille raiteilleen. Palautetta on tullut myös siitä, että kemiat olivat kohdanneet Auntie-ammattilaisen kanssa, joka ymmärsi liike-elämää ja työelämää.

Auntiessa on hyvää erityisesti ihmisen oma vastuu, kun pakettia käydessään joutuu tekemään omia kokeiluja asioiden ja toimintatapojen muuttamiseksi sessioiden välissä. Paketin sisältö myös mukautuu joustavasti keskustelun mukaan. Ulkopuolinen valmentaja on hyvä, sillä luottamukselliset asiat pysyvät kahden välisinä. Uudenlainen näkemys voi olla virkistävä ja valaiseva. 

Vaikutus koko työyhteisöön

Kerstin kuulee esihenkilöiltä palautetta siitä, kuinka yhden työntekijän Auntie-palvelupaketin käyttö on vaikuttanut koko työyhteisöön. Ihminen saa uusia toimintatapoja ja miettii asioita laajemmin kuin vain omalta näkökannaltaan. Palvelussa käynyt levittää hyvää sanomaa muillekin ja Kerstin on kuullut, että muutosta käyttäytymisessä todella paljon tapahtuu laajemmassakin mittakaavassa. Se on Auntiessa juuri aivan loistavaa, sanoo Kerstin.  

Kerstin keskustelee paljon esihenkilöiden kanssa siitä, miten työpaikalla voidaan ja kuinka paljon on sairauspoissaoloja, ja miten niiden vähentämiseen voidaan vaikuttaa työntekijää tukemalla. Kun esihenkilölle tulee mieleen, että joku tiimiläinen voisi tarvita muuta keskusteluapua kuin työnohjausta, niin Kerstin ja muut henkilöstöjohdon tiimiläiset sekä työterveyshuolto voi antaa lähetteen Auntie-pakettiin ratkaisuksi ja jaksamisen tueksi.  

Esihenkilöille on omat palvelunsa

Esihenkilöt painiskelevat osittain eri asioiden kanssa. Siksi on hyvä, että heille on omat ohjelmat, eli Auntien Leader-paketit, joiden avulla he voivat arvioida ja analysoida omaa tilannettaan. Esihenkilöiden oma reflektointi parantaa heidän johtamistaitojaan, mikä vaikuttaa koko tiimin hyvinvointiin ja elinvoimaan. Nyt kun meillä on työelämässä yhtä aikaa vähintään kolme eri sukupolvea, jotka kaikki asettavat erilaiset vaatimukset johtajuudelle, johtajien voi olla vaikea sopeuttaa oma johtamistyylinsä eri sukupolvien mukaan. Kerstin sanookin, että jokaisen olisi hyvä olla vuosi esimiehenä niin tietäisi, mitä se työ on.

Auntien hyviä puolia on myös apu esihenkilölle, joka voi ohjata tiimiläiset keskustelemaan hankalammista asioista Auntien ammattilaisten kanssa. Helppous, käytännönläheisyys, matala kynnys ja se, että palvelun käyttö ei näy Kannassa, ovat myös Auntien vahvuuksia.

Auntie on HR:lle helppo

Yhteistyö Auntien kanssa on ollut loistavaa ja se on helppoa HR:lle. Yhteyshenkilö on aktiivinen ja Auntiesta saatava tuki on toimiva. Vastauksia ja apua saa aina nopeasti.

Pakettien monipuolisuus on myös etu, sillä ne eivät rajaudu vain tiettyihin aiheisiin. Lisäksi Auntien webinaariluennot ovat suosittuja, ja niihin voivat niin työntekijät kun esimiehetkin osallistua tai katsoa tallenteita omien aikataulujen mukaan. Kielivalikoimasta on hyödynnetty luonnollisesti suomen ja ruotsin kieltä, mutta myös eestin ja venäjän kielistä on ollut tarvetta. Lisäksi suunnitelmissa on pyytää Auntie-ammattilainen pitämään organisaatiossa tyhy-luento. 

kerstin-johansson-porvoon-kaupungin-asiakastarina

Kerstin on kertonut mielellään muillekin organisaatioille Auntiesta ja sen saamista kehuista Porvoon kaupungin työntekijöiltä. Onhan palvelu iso satsaus organisaatiolle, mutta se on hyvä ennaltaehkäisevä palvelu ennen työterveyteen menoa. Auntie-palvelua kannattaa harkita ja ainakin kokeilla. Siinä on niin monta hyvää asiaa, kertoo Kerstin Johansson.

HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.