Johannalle Auntie-ammattilainen on peili – Johanna Joutsen, dentsu

Johanna Joutsen Dentsu Auntien asiakastarina1

Johanna Joutsen työskentelee dentsulla ja on hiljattain siirtynyt vetämään yrityksen kokemuksellisen markkinoinnin liiketoimintaa. Johannalla on monimuotoinen markkinoinnin tausta, sekä asiakkaan että toimistojen puolelta.

Huolla kroppaa ja päätä

“Aloitin dentsulla silloin, kun pandemia puhkesi, joten olen tehnyt urani täällä pitkälti etänä. Kaikki tiimimuutokset on myös tehty tänä aikana, eli etäjohtaminen on ollut haaste potenssiin 100. Teamsissä tai puhelimessa ihmisten ongelmien, haasteiden ja tunteiden käsittely on paljon haastavampaa kuin se, että nähdään livenä – se ammentaa valtavasti energiaa myös itseltä”, Johanna kertoo korona-ajan vaikutuksista työyhteisöön ja omaan työhönsä.

Johanna koki muutoksen keskellä olleensa töissä jopa hetkittäin lähellä uupumista, koska ajanjakso organisaatiomuutoksineen oli ollut todella haastava. Hänen tiiminsä koko kasvoi hyvin suureksi samalla, kun hän oli edelleen vanhoissa asiakkuusjohtajuus-tehtävissä kiinni – tietyssä mielessä hänellä oli jopa tuplarooli ja siirtymä uusiin tehtäviin kesti pidempään kuin oltiin suunniteltu. Samaan aikaan tiimiin tuli paljon uusia ihmisiä, jotka toivat omat vaikeat organisaatiomuutokseen liittyvät tunteensa mukanaan.

Paljon voimavaroja kului siihen, että hän oli läsnä ihmisille, kuunteli ja auttoi heitä. “Päädyin itse siihen tilanteeseen, että alkoi olla omat voimat vähissä ja oli hyvin stressaantunut olo siitä, miten saan kaikki resurssoinnin haasteet ja palikat paikoilleen. Luulen, että tarvitsin sen hetken, jolloin sain vain fokusoitua itseeni ja joku kuunteli vuorostaan minua.”

Auntie-paketti alkoi Stressed Out -pakettina, joka sitten eli hänen tarpeittensa mukana. Paketin sisältö oli joustava ja sitä muokattiin keskustelussa esiin tulleiden teemojen mukaan sitä laajemmiksi, mitä pidemmälle edettiin. “Auntie-ammattilainen ei vain kapealla kärjellä keskittynyt siihen stressiin, vaan hän hän osasi tosi hienosti auttaa minua tuomaan kaikki ne aiheet esiin, jotka olivat minulle juuri silloin ajankohtaisia.” Johanna kertoo.

Kuvat (C) Johanna Joutsen

Tasapainoa etsimässä

Työstressin lisäksi Johannalla oli taustalla myös yksityiselämän juttuja, joiden kanssa hän kipuili. Näitä oli mm. jo muutaman vuoden takainen todella vaikea ero parisuhteesta, josta hän halusi Auntie-ammattilaisen kanssa jutella. “Oma henkilökohtainen eteenpäin meneminen tiettyjen aiheiden kanssa oli ajankohtainen siinä kohtaa, mutta keskusteluissa keskityimme vahvemmin ennen kaikkea siihen, missä minun oma tasapainoni sillä hetkellä oli. Pakettiin kuuluvien tehtävien kautta kävi selväksi, että tasapainoni oli todella keikallaan työhön päin, mikä alkoi kuormittamaan. Auntie-ammattilainen sai minut todella konkreettisesti ymmärtämään sen, että tarvitsen vastapainoksi muutakin. Kun oikeasti tiedostaa ja ymmärtää sen, niin sitten pystyy tekemään korvaavia liikkeitä oman tasapainon löytämiseen”.

Johanna toteaa, että korona-aika on varmasti vaikuttanut ihan jokaiseen ihmiseen, mutta hän henkilökohtaisesti tilannetta reflektoidessaan näkee tosi paljon hyvääkin, sillä se tietyllä tapaa pakotti hänet käymään oman suruprosessin loppuun päättyneestä suhteesta. Toisaalta hän koki joutuneensa aidosti menemään itsensä äärelle kaikkien näiden muutosten kanssa ja määrittelemään sen, minkälainen ihminen hän haluaa olla, minkälaista elämää haluaa elää ja olemaan myös läsnä kotona. Pandemian aikakausi on ollut hänelle monella tapaa kaunis, vaikkakin erittäin vaikea matka.

Yllättäviä ja oivaltavia tehtäviä

“Auntie-paketissa olevat tehtävät olivat yllättäviä, koska en ollut sellaisia aikaisemmin tehnyt”, Johanna mainitsee. “Mielestäni ne olivat tosi oivaltavia. Myös keskusteluissa huomasin, että niissä vahvasti ohjattiin ihmistä, niissä oli selkeä alku ja päätöspiste. Koko ajan seurattiin, että miten edistyin käsillä olevan asian kanssa. Ei tarvinnut jännittää sitä, että mennäänkö pitkiksi ajoiksi pohdiskelemaan syntyjä syviä, vaan olen tässä mukana sen kuukauden ja sitten pääsin eteenpäin ja tämä on ihan hyvä näin.”

Auntiessa on Johannan mielestä parasta se, että se on matalan kynnyksen helppo tuki ja apu, joka hyvin konkreettisella tasolla auttoi häntä järkeistämään ja ajattelemaan, teroitti hänellä jo olemassa olevia työkaluja ja toi muutamia lisää. Se ei vaatinut intensiivistä pitkäjaksoista pureutumista, vaan hän sai tosi matalalla kynnyksellä apua, jotta pääsi asioissa eteenpäin.

Auntie-ammattilainen on objektiivinen peili avuksi itsereflektioon

Dentsun työntekijöilleen tarjoamassa Auntie-palvelussa hyvää oli se, ettei tarvitse yhtään piilotella, jännittää tai pelätä sinne menoa. Se on ratkaisukeskeistä, eikä siihen liity minkään näköisiä leimoja, Johanna pohtii. “On tosi yleistä, että ihmiset tarvitsevat psykologista tukea ja on hienoa, että sitä tuodaan näkyvämmäksi ja osaksi yrityskulttuuria. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokaista hyödyttäisi jossain kohtaa elämäänsä tai jopa säännöllisesti tietyin väliajoin keskustella jonkun kanssa, jotta pystyy katsomaan sinne peiliin ja näkemään itsensä oikein ja kuulemaan oman äänensä. Peiliin katsominen vaatii rohkeutta eikä ole aina mukavaa. Tässä yhteydessä se peili on turvallinen, kukaan ei tuomitse sinua eikä määritä ihmisarvoasi.  Mielelläni kävisin itsekin säännöllisesti katsomassa sinne peiliin, koska kyllähän näitä aiheita tulee koko ajan, koska elämä on jatkuvaa muutosta.”

Auntie-paketti on kuitenkin lyhyt aikajakso ja käyttäytymisensä muuttaminen on pitkä prosessi – helposti valutaan takaisin vanhoihin toimintatapoihin ja sitten pitäisi taas muistaa se uusi opittu käyttäytymismalli. Johanna pohtii, että Auntiessa olisi hyvä olla jotain seurantaa tukevia askelia, jotka herättelisi taas muistamaan mistä puhuttiin ja miten sinulla on mennyt paketin jälkeen. Ettei se jäisi irralliseksi siihen pahimman kriisin hetkeen. Mehän haluamme pohjimmiltaan, että ihminen oppii käyttäytymään, miettimään ja sisäistämään asioita eri tavalla. “Paketissa olleen “hämähäkinseittitehtävän”, jossa piti arvioida eri elämänalueiden tasapainoa, piirsin itselleni päiväkirjaan ja kyllä olen palannut siihen, että mitenkäs Johanna nyt menee? Oletko muistanut nähdä ystäviä tai perhettä riittävästi vai ollaanko koko ajan kallellaan sinne töihin päin. Käyn aktiivista keskustelua itseni kanssa siitä missä mennään elämän tasapainon kanssa.”

Vastuullisuus on lähellä Johannan sydäntä

Dentsu rakentaa uudenlaista kokemuksellisen markkinoinnin liiketoimintaa, jossa keskiössä ovat ihmiset ja luovat ratkaisut. Tekemisessä korostuu hyvä ihmisjohtajuus ja vastuullisuus, jotka ovat molemmat Johannalle sydämen teemoja. Tapahtuma-alalla ihmiset ovat kovassa prässissä, koska tapahtumien aikataulut ovat usein niin armottomia ja projektit hyvin kompleksisia. “Olen iloinen, että Auntien tyyppisiä palveluja on olemassa. Haluaisin löytää lisää näitä työkaluja, joilla me pystymme mahdollistamaan ihmisten paremman tasapainon työssään. Uskon että hyvän tasapainon kautta työntekijät ovat myös luovempia, motivoituneempia ja tehokkaampia työssään. Toivoisin, ettei puhuttaisi pelkästään ympäristövastuullisuudesta, vaan myös ihmisvastuullisuudesta.”