25.8.2020Artikkelit

Muutosturva – uutta suuntaa etsimässä

muutosturva-tyonhaku-irtisanominen-

Oletko kuullut sanan muutosturva?  Ei taida herättää kovin positiivisia mielikuvia. Koska olet silloin todennäköisesti ollut tekemisissä YT-neuvotteluiden kanssa, joissa sinua voi uhata irtisanominen. Muutosturva on kuitenkin myös positiivinen mahdollisuus, vaikka työurasi hetkeksi suistuukin raiteiltaan, ehkä ensimmäistä kertaa useisiin vuosiin, jopa vuosikymmeniin. Auntie voi auttaa uuden suunnan löytämisessä, osana muutosturvaa. Auntie on mukana Muutosturvaverkostossa.

Muutosturvalla kohti uutta 

Muutosturva on toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotunlomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Muutosturva tarkoittaa yhteistyötä työnantajan ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä, ja siihen kuuluu palveluita sekä työntekijöille että työnantajalle. Mikäli irtisanottu osallistuu työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, voi se näkyä myös korkeampana päivärahana. 

Muutosturva on määritelty laissa, joten se koskee myös niitä työnantajia ja työntekijöitä, jotka eivät ole työehtosopimusten piirissä. Muutosturvan perusajatus on tukea työntekijää irtisanomistilanteessa, mm. työllistymisvapaan ja työllistymissuunnitelman avulla, ja auttaa häntä löytämään uusi työpaikka mahdollisimman pian. Joskus muutosturvan avulla työntekijä päätyy parantamaan ammatillista osaamistaan tai jopa kouluttautumaan uudelle uralle tai perustaa yrityksen.  

Koulutus ja valmennus työnantajan piikkiin

Muutosturvan piirissä olevalle on tarjottava työnantajan kustannuksella mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jo irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Koulutuksen sisällön tulee palvella ja nopeuttaa uuden työn tai uuden suunnan, kuten yrittäjyyden, löytymistä. Irtisanottava voi myös oma-aloitteisesti hankkia koulutusta ja sopia työnantajan kanssa sen kustannusten korvaamisesta, kokonaan tai osittain.

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/yt-neuvottelut-edessa-lue-mita-muutosturva-tarkoittaa-ja-mita-se-sinulle-tarjoaa/

Auntie-paketit osana muutosturvaa

Auntien paketeista moni soveltuu tähän tarkoitukseen. Lost in Transition, SOS, Leading me, Stressed Out ja Feeling down ovat kaikki henkilökohtaisia mielen hyvinvoinnin palveluita, joiden avulla motivoidut etsimään omaa suuntaasi ja pääset elämänmullistuksen tuomasta järkytyksestä eteenpäin. 

Auntie on mukana muutosturvaverkosto.fi-palvelussa.  Auntien Lost in Transition -palvelupaketissa käydään läpi omaa tahtotilaa, arvoja ja tulevaisuutta. Henkilökohtaisissa tapaamisissa ammattilaisen kanssa mietitään mikä sinua motivoi, mihin suuntaan haluat mennä seuraavaksi. Se auttaa sinua elämässä eteenpäin. 

Lue lisää muutosturvasta esim täältä:

Jos sinut irtisanotaan – muutosturva

Muutosturva työnantajan kannalta

https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/tyomarkkinat_muut_ohjeet_irtisanominen_muutosturvaesite.pdf