Muuttuvan työelämän haasteissa Auntie auttaa asiantuntijaa jaksamaan – If

Mitarbeiter arbeiten an Laptops

if-logo-muuttuvan-tyoelaman-haasteissa-auntie-auttaa-Ifin-asiantuntijaa-jaksamaan

Vakuutusalan asiantuntijatyössä esimerkiksi robotiikka on tullut auttamaan, mutta ihmisille tulevista töistä alkavat monimutkaisemmat tapaukset viedä enimmän osan työpäivästä. Kun aiheet ovat haastavampia, kuormittavat ne asiantuntijoita enemmän. Tarve henkilökunnan hyvinvoinnin hoitamiselle kasvaa, ja tässä Ifillä on apuna mielen hyvinvointipalvelu Auntie.

Suomessa yhä useampi jää mielenterveyssyystä työkyvyttömyyseläkkeelle*

hannele Rönkko If

Kautta aikain on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä mielenterveyssyistä, mutta nyt ne ovat pääasiallinen syy, ja kyseessä ovat olleet nimenomaan nuoremmat ihmiset.

Ifin HR:ssä työskentelevän Health Partner Hannele Rönkön mukaan työelämän tahti muuttuu, vaadittu nopeus työntekoon ja uuden oppimiseen kasvaa. Työ monimutkaistuu ja jatkuvasti on opeteltava uutta – miten pysyt siinä mukana, miten omaksut, uskallatko sanoa, ettet osaakaan?

*Lähde Eläketurvakeskus

Auntie on matalan kynnyksen tuki

Auntie sopii If-maailmaan. Työntekijät ovat tottuneet yksilölliseen työskentelyyn ja reflektointiin, joten Auntiessa käytetty työskentelytapa on tuttu. Auntie on nimenomaan palvelu, joka sopii varhaisvaiheeseen ennaltaehkäisemään hyvinvoinnin heikentymistä. If toki tarjoaa henkilöstölleen sairauden kohdatessa työterveyshuollon avun, mutta Auntien palvelu sopii tilanteisiin, jossa henkilöstömme kohtaa arjessaan haasteita, joiden ratkaisemiseen tai hallintaan tarvitsisimme apua ja tukea, eikä välttämättä työterveyshuolto tai oma työyhteisökään tunnu oikeilta sparrauskavereilta..

Auntie auttaa moneen asiaan

If ja Auntie kohtaavat monella tasolla – Ifillä on työssä asiakasrajapinnassa olevia ihmisiä, asiantuntijoita ja esihenkilöitä. Auntie sopii erittäin hyvin Ifin tyyppiseen asiantuntijatyöhön.

Auntie on Ifille yksilön työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki. Auntie-paketteja on tarjolla stressiin, itsensä johtamiseen ja motivaation parantamiseen, vakaviin siviilielämän tilanteisiin, ruuhkavuosiin, että siihen, ettei koe olevansa omalla alallaan tai haluaisi miettiä, “mikä minusta tulee isona”. Monilla on suoraan työhön liittyviä asioita pohdinnassa: moni voi kokea, että töitä on paljon ja haluaa miettiä, miten omaa työntekoaan voi parantaa.

Leader-paketit auttavat kehittymään esihenkilönä

Auntien Leader-paketit ovat myös Ifissä käytössä. Auntie ei kouluta Ifiläistä johtamista, vaan sparraa henkilöä toimimaan esihenkilönä. Leader-paketit auttavat asemoimaan itseään esihenkilönä, ja selventävät, mitä se esihenkilötyö oikein on ja miten kohdata tiimiläisiä.

Esihenkilöiden rooli on tärkeä myös Auntien palveluun hakeutumisessa. Hannelen mielestä ilmoittautuminen kannattaa tehdä esihenkilön kautta eikä suoraan Auntielle. Silloin, kun kyse ei ole henkilön yksityiselämän asioista, vaan työhön liittyvästä, esimerkiksi liiallisesta työkuormasta, esimiehellä on velvollisuus auttaa ja tukea.

Auntien raportointi kertoo hyvistä tuloksista

Hannele Rönkkö kertoo, että Auntien toimittamien ryhmäraporttien kautta saatavat palautteet ovat hyviä. Auntie koetaan yksilölle hyväksi – monet työntekijät sanovat, että paketti oli hyvä ja muidenkin kannattaisi käyttää palvelua.

Auntie on HR:lle helppo

Hannelen mukaan hyvää Auntiessa on helppous. Hänen ei itse tarvitse toimia ajanvaraajana tai linkittäjänä, vaan Auntie hoitaa sen puolen. Auntie ei extra-työllistä häntä HR-henkilönä.

Auntielta saatavat raportit on hyviä, joten palvelun hankkijana hän tietää, että ostettu palvelu on laadukasta ja vaikuttavaa.

Hannele toteaakin, että “Auntie on maksanut itsensä takaisin, kun parikin sairaspoissaolopäivää voidaan ennaltaehkäistä!”

Auntie-palvelua omaan yritykseen miettiviä Hannele kehottaa benchmarkkaamaan kokemuksia HR-verkoston tuttujen kanssa. Pilotointimalli toimii hyvin, jolloin joku pienempi yksikkö tai tiimi voi kokeilla palvelua ensin.

HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.