Stokken työntekijät harjoittelevat itsensä johtamista Auntien kanssa

Hybridityöpäivän tuoma joustavuus vaatii enemmän sekä esihenkilöiltä että työntekijöiltä. Auntie opastaa lastentarvikeyritys Stokken työntekijöitä itsensä johtamisen saloihin, jotta he pärjäävät paremmin uudessa normaalissa.

Stokken työntekijöiden työpäivät ovat muuttuneet viime aikoina huomattavasti yritysjärjestelyn sekä pandemian ja sitä seuranneiden ennätyksellisten myyntimäärien seurauksena. Siksi Sara Hernández López Stokken henkilöstöosastolta halusi antaa kollegoilleen lisää työkaluja, joilla sopeutua muutoksiin ja yrityksen nopeaan tahtiin.


Auntiella oli ratkaisu Stokken ongelmaan. Auntie on digitaalinen matalan kynnyksen palvelu yrityksille, jotka haluavat pitää huolta työntekijöidensä mielenterveydestä.
”Tiedämme, että muutokset aiheuttavat usein stressiä, ja me elimme pandemia-aikaa. Tarvitsimme ratkaisun, jonka avulla voisimme huolehtia työntekijöidemme mielenterveydestä tämän uudenlaisen arjen keskellä”, Sara kertoo.


Auntie tarjoaa Stokken työntekijöille keskusteluapua sekä tukea ja työkaluja muun muassa stressin, huolien, ajankäytön ja muiden haasteiden selättämiseen. Sara Hernández López on tyytyväinen tuloksiin kahdeksan kuukautta yhteistyön alkamisen jälkeen.

Luulimme, että apu stressinhallintaan olisi Auntien suurin anti meille, mutta itsensä johtamisen paketti onkin osoittautunut suosituimmaksi. Hybridityössä istumme kauempana toisistamme, jolloin tarve raameille ja ohjaukselle uuden normaalin keskellä on suuri”, hän sanoo.

”Suurin osa meistä kohtaa elämässään haasteita, joko kotona tai töissä. Vasta, kun nostamme ne pöydälle, näemme, miten paljon ne oikeasti vaikuttavat meihin ja mitä voimme tehdä niiden voittamiseksi.

Sara Hernández López
HR Advisor
Stokke

Joustavuus vaatii työntekijöiltä enemmän

Etätyö ja hybridityö vaativat työntekijöiltä parempia itsensä johtamisen taitoja. Vaikka itsensä johtaminen usein tuo mieleen joustavuuden ja vapauden, voi sen hallitseminen vaatia aikaa ja harjoittelua. Stokkella työntekijöihin luotetaan, heille annetaan vastuuta ja heitä rohkaistaan oma-aloitteisuuteen.

”Olemme matalan hierarkian yritys ja työntekijöillämme on paljon vaikutusvaltaa omaan työhönsä.

Tiedostamme kuitenkin, että sellaiset työntekijät, jotka ovat tottuneet tiukempaan ohjaukseen, voivat kokea joustavuuden haastavana”, Sara toteaa.

Norjassa työelämä on vapaampaa kuin monissa muissa maissa, ja Norjan työterveyslaitos pitää itsenäistä otetta ja yhteistä päätöksentekoa norjalaisen työelämän merkittävänä kilpailuetuna, joka on tärkeää säilyttää. Muuttuneiden työelämän rakenteiden ja suurempien fyysisten etäisyyksien myötä on tärkeää auttaa työntekijöitä pärjäämään jokapäiväisessä työssään.

”Haluamme tietenkin, että työntekijöillämme on edellytykset tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Yhtä tärkeää on, että he myös tuntevat olonsa hyväksi työskennellessään”, Sara huomauttaa.

Työelämän ja yksityiselämän vahva suhde

Norjan Ålesundissa ja Saksan Stuttgartissa sijaitsevien pääkonttoreiden lisäksi Stokkella on työntekijöitä ympäri maailmaa. Monet työskentelevät kaukana läheisistään ja siitä ympäristöstä, jossa he ovat kasvaneet. Sara uskoo, että tämän vuoksi turvaverkkojen luominen on erityisen tärkeää:

”Suurin osa meistä kohtaa elämässään haasteita, joko kotona tai töissä. Vasta, kun nostamme ne pöydälle, näemme, miten paljon ne oikeasti vaikuttavat meihin ja mitä voimme tehdä niiden voittamiseksi.

Olen osallistunut esimerkiksi työsuhteen loppukeskusteluihin, joissa työntekijä kertoi lopettavansa meillä yksityiselämän haasteiden takia. Jos olisimme tienneet haasteista etukäteen, olisimme ehkä voineet auttaa ja muuttaa tilannetta.”

Avoimena yksinäisyydestä

Sara on itsekin saanut apua yksinäisyyden ja stressin käsittelyyn. Hän on kotoisin Espanjan Madridista, mutta muutti Saksaan Stuttgartiin opintojensa jälkeen ja on työskennellyt Stokkelle vuodesta 2019. Kun koronapandemia alkoi ja Saksan yhteiskunta suljettiin, tunsi hän olonsa ahdistuneeksi.

”Minulle oli vaikeaa elää pitkään eristyksissä. Sain Auntielta paljon apua omien ajatusteni ja tunteideni käsittelemiseen ja sen selvittämiseen, mitä voin tehdä asialle”, Sara kertoo.

Sara pitää hyvää mielenterveyttä tärkeänä ja kertoo avoimesti kollegoilleen omista tunteistaan ja niistä haasteista, joita hän on parina viime vuonna kokenut. ”Jonkun täytyy näyttää esimerkkiä, jos haluamme, että useammat ihmiset uskaltaisivat puhua tunteistaan avoimesti. Tässä asiassa minä toimin edelläkävijänä”, hän sanoo.

Lue lisää Stokkesta: https://stokke.com


HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.