16.7.2020Uutiset

Tutkimus: Avoin organisaatiokulttuuri edesauttaa ennaltaehkäisevän mielenterveyspalvelun käyttöä yrityksissä

Tutkimus Sanna Lamminen Hyvinvointipalvelut organisaatiossa

Mielenterveysongelmat ovat yhä kasvava haaste niin yhteiskunnalle kuin yrityksillekin. Osa yrityksistä on ryhtynyt tarjoamaan henkilöstölleen ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin palveluita. Syystä tai toisesta ihmiset eivät kuitenkaan hyödynnä heille tarjottuja hyvinvointipalveluita siinä määrin, mitä voitaisiin olettaa. Tämän myös gradututkimukseen osallistunut mielen hyvinvointipalveluja tarjoava Auntie on havainnut omissa asiakasyrityksissään. Tutkimuksessa havaittiin, että organisaatiokulttuurin avoimuus vaikuttaa positiivisesti palveluiden käyttöön, mutta myös HR:llä ja esimiehillä on suuri vaikutus.

Gradussa tutkittiin työhyvinvointihankkeiden käyttöönoton haasteita

Sanna Lammisen LUT:in Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelmaan toukokuussa 2020 julkaistu Pro gradu -tutkielma MIELENTERVEYSHANKKEIDEN IMPLEMENTOINTI TYÖPAIKALLA – SISÄINEN MARKKINOINTI HENKILÖSTÖHALLINNON VÄLINEENÄ tutki käyttöönoton ongelmaa.

Laadullinen tapaustutkimus tarkasteli mielenterveyttä edistävien työhyvinvointihankkeiden käyttöönottoa työpaikalla. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset tekijät mahdollisesti haittaavat tai edistävät hankkeiden onnistumista, ja millaisia keinoja henkilöstöhallinto on toteuttanut otettaessa käyttöön mielen hyvinvoinnin palveluita eri yrityksissä.

”Auntiella on näköalapaikka suomalaisten yritysten hyvinvointiin. Jaksamishaasteet ovat kasvussa jokaisella toimialalla, ja yritysjohto yhdessä HR:n kanssa on keskeinen taho näiden ratkaisemisessa. Hyvinvointiohjelmien ongelmana on sekä kohdistaminen oikea-aikaisesti tukea tarvitseville että ohjelmista viestiminen – työntekijän huomiosta kilpailee moni, ja erityisesti stressaantuneena ihminen ei itse välttämättä tunnista tuen tarvetta tai ratkaisua. Siksi Sanna Lammisen gradussakin tuodut näkökulmat ovat erinomaisia kun haetaan ratkaisua tähän globaalillakin tasolla merkittävään ongelmaan, miten ihmisiä voidaan tukea jaksamisessa”, toteaa Auntien vetäjä Mervi Lamminen.

Avoin organisaatiokulttuuri avainasemassa henkisen hyvinvoinnin lisäämisessä

Perinteisten organisaatioiden kulttuuri ei välttämättä ole kannustanut avoimuuteen ja henkilökohtaisten ongelmien esilletuomiseen. Yritykset, jotka ovat halunneet ryhtyä panostamaan erityisesti henkiseen hyvinvointiin ovat kuitenkin huomanneet, että avoin kulttuuri on tässä avainasemassa. On koettu tärkeäksi luoda kulttuuri ja ilmapiiri, jossa esimerkiksi uupumista ei tarvitse hävetä, vaan se on hyväksyttävää ja siihen saa hakea apua. Koska ihminen on kokonaisuus, yksityiselämän kriiseilläkin voi olla vaikutuksia työtehoon ja työn tuottavuuteen, joihin varhaisilla tukitoimilla voi vaikuttaa. 

HR:n ja esimiesten tärkeät roolit työhyvinvointihankkeiden toteuttamisessa

Tutkimus osoittaa, että henkilöstöhallinnolla on päärooli työhyvinvoinnin johtamisessa, sekä erilaisten hyvinvointihankkeiden toteuttamisessa ja käyttöönotossa. Strateginen suunnittelu, koulutus sekä viestintä ja markkinointi ovat kriittisiä tekijöitä työntekijöiden aktivoimisen ja hankkeen onnistumisen kannalta. Esimiehen rohkaisulla ja aktiivisella markkinoinnilla oli myös selvä yhteys osallistumiseen. On keskeistä, että esimies omaa kyvyn tunnistaa ja ottaa puheeksi mielenterveyden ongelmia. 

Vertaiskokemukset ovat avainasemassa

Tulosten perusteella ihmiset arvostavat vertaistensa kokemuksia, kun on kyse hyvinvoinnista. Ihmisille on vielä osittain uutta, kuinka esimerkiksi työuupumus lopulta näyttäytyy. Kokemusten jakamisella ja koulutuksella on siksi tärkeä rooli mielenterveysongelmien ehkäisemisessä. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin joidenkin Auntien asiakasyritysten kokemuksia mielen hyvinvointipalveluiden käytöstä ja mukana oli myös muiden hyvinvointipalveluiden tuottajia.

Lataa Sanna Lammisen gradu tästä

Lue lisää Auntiesta.

Yhteystiedot: 

Mervi Lamminen, , puh. 050 380 5602

Sanna Lamminen, ,  puh: 050 340 9104

Kuvamateriaali:
Merja Jukola, , puh. 050 466 8332

Auntie Solutions Oy

Auntie on matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu. Auntie tarjoaa työntekijöille tukea niin stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Mitattavia tuloksia saadaan aikaiseksi konseptoiduilla, nopeasti käynnistyvillä palvelupaketeilla, jotka perustuvat verkkotapaamisiin Auntien ammattilaisen kanssa, joita on 50 ja palvelukieliä kaksitoista. Auntien palveluja käyttävät kymmenet edelläkävijäorganisaatiot pienistä asiantuntijayrityksistä globaaleihin suuryrityksiin ja julkisen sektorin tahoihin.