Työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa organisaatiokulttuuriin ja -identiteettiin – Kanttia2

Kanttia2 Auntie-asiakastarina tiimikuva

kanttia2_logo Auntien asiakastarina

Arkkitehdeillä alan ammattitauti on henkinen kuormitus, joka usein alkaa jo opiskeluaikana. Syyksi tähän 30 henkeä työllistävän oululais-helsinkiläisen Kanttia2-arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja Jani Kotikangas arvelee työn taiteellisuuden ja tiukasti säädellyn teknisen toteutuksen, sekä asiakkaiden vaatimusten välistä ristiriitaa. Auntien avulla Jani halusi keinon puuttua tilanteeseen, kun vielä jotain on tehtävissä.

Koska Kanttia2 on täysin riippuvainen henkilöstöstä ja heidän jaksamisestaan, halusi Jani jonkin työkalun yritykselle, jolla voi vaikuttaa haasteisiin ennaltaehkäisevästi, eikä vasta sitten, kun on ongelmia. Itsekin jaksamishaasteita kokeneena hän ei halua kenenkään kokevan niitä haasteita elämässään. Jani sanookin, että vaikka hän olisi maailman paras toimitusjohtaja, olisi liikevaihto nolla, ellei tiimi pystyisi tekemään työtään. 

Joustavat työntekomallit

Kanttia2:ssa on täydellisen joustavat työntekomallit käytössä. Kukin voi valita ajan ja paikan itse, asiakaskontakteista riippuen. Työntekijöitä onkin sijoittuneena elämäntilanteensa vaatimusten mukaan myös eri maihin. Janilla on johtamisessa käytössään vaikuttamisen ympyrät, jotka määrittelevät vastuun ja vallan työntekijöille. Jokaisella on vapaus valita miten, missä ja milloin työ tehdään, kunhan se tulee tehdyksi. 

Hybridityön tekemisestä Kanttia2:ssa sovittiin jo koronatilanteen alkaessa. Hiljattain Jani teki kyselyn jatkosta ja totesi vastausten perusteella, että kaikille toimintamalleille on tarvetta, niin lähityölle, hybridityölle kuin pysyvälle etätyöllekin.

”Voimme pala kerrallaan tehdä paremman paikan tästä maailmasta. Saisi olla melkein velvollisuus huolehtia työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista. Saikut ne vasta kalliita on, jos euroista halutaan puhua.”

Jani Kotikangas

Toimitusjohtaja, Kanttia2

Turvallisuuden tunne syntyy huolehtimisesta ja luo sitoutuneisuutta

Jani toivoisi, että kaikki työntekijät käyttäisi Auntien palvelua, mutta toisaalta ne, jotka palvelua ovat käyttäneet, ovat sitä todella tarvinneet. Jos yksikin henkilö on saanut apua, niin se riittää. Työhyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa organisaatiokulttuuriin ja -identiteettiin. Sillä kerrotaan työntekijöille, että nämä ovat meille tärkeitä asioita ja me huolehdimme toisistamme. Se luo turvallisuuden tunnetta. Jani sanoo, että ilmapiiri ja tunne välittyy, ja se tuo sitoutuneempia työntekijöitä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joista on loppujen lopuksi paljon paremmat tulokset kuin hierarkkisessa organisaatiossa. Henkilöstö havaitsee sen, että on ihan OK, jos on välillä raskasta ja vaikeaa, aivan kuten on OK olla välillä nuhaa tai jalka kipeä.

Janin mielestä työntekijän hyvinvointi linkittyy johtamiseen. Jos hän näkee, että jollakulla työntekijällä on huono olla, on se peiliin katsomisen paikka. Jostakin työntekijästä voi kyllä nähdä, että hän on väärällä alalla, eivätkä asiat enää yrittämällä parane nykyisessä tehtävässä. Silloin henkilö kannattaa ohjata ammattilaisen puheille.

Positiiviset kokemukset Plus-palvelusta

Auntien myyjällä oli sattumalta erinomainen ajoitus olla yhteydessä Kanttia2:een. Ensimmäinen esittely on vakuuttava ja tarjous tuli ripeästi, joten tarvetta tutkia muita palveluntarjoajia ei ollut. Koska kaikki palaute Auntiesta on ollut erittäin positiivista, työntekijät ovat tykänneet ja saaneet apua, ei tarvetta vaihtaakaan ole tullut. 

Kanttia2:ssa on käytössä Auntie Plus -palvelu. Palveluun kuuluvat Check-in-sessioiden ja Auntie-pakettien lisäksi myös Auntien kuukausiwebinaarit sekä uutiskirjeet. 

Jani itse on arvioinut palvelua sekä sen käyttäjänä että sopimuskumppanina. Auntiessa yllätti positiivisesti se, että vaikka palvelu on uusi, oli sen käyttöönotto ja käyttö helppoa. Palvelu oli myös hinnaltaan edullinen Janin mielestä. Itse palvelua käyttäneenä Jani on kokenut saaneensa apua myös omiin haasteisiinsa. Lue Janin tarina.

Oikea-aikaisuus on Auntien vahvuus kokonaisuutena

Auntiessa parasta on oikea-aikaisuus kaikessa. Yhteydenpito on tarpeen mukaan oikea-aikaista, ihmiset tavoittaa tarvittaessa ja apua saa, kun sitä kaipaa. Kokonaispalvelu toimii. Sama palveluhenkisyys näkyy kaikessa, ei vain Auntie-ammattilaisten kanssa sessioissa. 

Muille yrityksille, jotka pohtivat Auntien käyttöönottoa, Jani sanoo, että siellä on varmasti vaikeampiakin asioita päätettävänä kuin tämä. “Meillä ihmisiä työllistävillä on vastuu niistä ihmisistä. Meillä on vastuu varmistaa, että he voivat hyvin. Vietämmehän valtaosan valveillaoloajastamme heidän kanssaan. Ei tätä tarvitse edes miettiä. Lehdistä voi lukea koko ajan lisääntyvästä henkisestä pahoinvoinnista. Voimme pala kerrallaan tehdä paremman paikan tästä maailmasta. Saisi olla melkein velvollisuus huolehtia työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista. Saikut ne vasta kalliita on, jos euroista halutaan puhua”, Jani toteaa.

HR-ammattilainen, jätä yhteystietosi

Etsitään yhdessä yrityksellesi parhaat vaihtoehdot esihenkilön ja tiimin mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisäämiseksi Auntien palvelupakettien avulla.