Auntie biedt een helpende hand bij het opzetten van het initiële ondersteuningsmodel – Intrum

Zwei Kolleginnen im Gespräch

intrum-auntien-asiakastarinan-nettisivulogo

De deskundigen van Intrum, een bedrijf gespecialiseerd in schuldvorderingen en financiële dienstverlening, worden vaak geconfronteerd met uitdagingen rondom arbeidsvoldoening: automatisering ontlast hen in toenemende mate van routinematige taken, waardoor ze hun tijd kunnen benutten voor het nodige denkwerk.

De invulling van de beschikbare tijd van een deskundige wordt bovendien beïnvloed door veranderingen in de bedrijfsvoering of de vaak hoge werkdruk. In 2019 introduceerde Intrum een pilot van Auntie, wat resulteerde in het initiële ondersteuningsmodel. Sindsdien is Auntie een gevestigde waarde om het welzijn van de werknemers van Intrum te bevorderen en te ondersteunen.

Vaak biedt bedrijfsgezondheidszorg op zich niet voldoende ondersteuning

Volgens Sini Mökkönen, Senior HR Specialist bij Intrum, werden de beoogde doelstellingen bereikt in samenwerking met Auntie, en dit heeft duidelijk een positief effect gehad op het werkgerelateerd welzijn. Auntie stond in voor de geslaagde versterking van het complete psychische welzijnspakket van de werknemers van Intrum.

Intrum realiseerde zich in 2018 dat werkgerelateerd welzijn niet volledig kan opgevangen worden met bedrijfsgezondheidszorg. Er is een meer actieve benadering vereist om arbeidsvoldoening intern op te vangen. Intrum onderzocht welke partners er nodig zijn voor de efficiënte ondersteuning van werkgerelateerd welzijn als aanvulling op de bedrijfsgezondheidszorg.

Ondertussen kwam de achteruitgang van het psychisch welzijn op de werkvloer meer en meer onder de aandacht van de media. Ook Intrum constateerde deze problematiek. Het bedrijf koos voor een actieve aanpak om het potentieel van zijn werknemers zowel nu als in de toekomst te waarborgen. Ter ondersteuning van deze beslissing werd gekozen voor Auntie om de arbeidsvoldoening te ondersteunen bij Intrum.

intrum-sini-mokkonen

Het voordeel van Auntie is dat hun diensten eenvoudig en efficiënt zijn, de gesprekken hebben een positief karakter. De gesprekken resulteren in een prettig gevoel, als in “ik doe het best wel goed”.

Sini Mökkönen, Intrum

In het voorjaar van 2019 begon Sini Mökkönen, HR-specialist bij Intrum, een nieuw project rond welzijn op de werkvloer. Het project was gericht op nagaan hoe efficiënt de toenmalige bedrijfsmethodes waren en op de vraag of hervormingen zinvol zouden zijn. Verder werden ook de bedrijfskosten voor interne gezondheidszorg en ziekteverzuim grondig doorgelicht.

Uit de evaluaties is gebleken dat de werkmodellen toe waren aan herziening en er nood was aan meer preventieve maatregelen om het arbeidswelzijn te bevorderen. In een paar jaar tijd heeft Intrum enorme vooruitgang geboekt op het gebied van preventieve ondersteuning, en de inspanningen worden voortgezet.

Nieuw aangenomen bedrijfsmethodes

Eerst werd het initiële ondersteuningsmodel onder de loep genomen. Het uitgangspunt van de herziening was dat afwezigheid vanwege psychische redenen sneller tot vroegtijdige ondersteuning moet leiden dan bijvoorbeeld afwezigheid vanwege de griep. Anders is het al te laat. Intrum stelde dat psychische gezondheidskwesties in aanmerking kunnen en moeten worden genomen als onderdeel van het beheer van de inzetbaarheid.

Individuele ondersteuning

De werknemers van Intrum konden lange tijd rekenen op een aantal voordelen die de inzetbaarheid ondersteunen en bevorderen, van culturele en sportieve vouchers tot zit-stabureaus. Er werd echter onvoldoende aandacht besteed aan de individuele behoeften. De besluitvorming over de bevordering van de inzetbaarheid werd in de eerste plaats bepaald door de behoeften van het gehele personeelsbestand. Aangezien Intrum reeds ruimschoots voorzag in de basisbehoeften, kon de aandacht worden toegespitst op verdere ontwikkeling, waarbij rekening houden met individuele behoeften voor de hand lag. Wat voor de één wonderbaarlijk werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs voor iemand anders.

Medicatie en twee weken ziekteverlof?

Als iemand vanwege psychische gezondheidsredenen afwezig is, duurt dat doorgaans vrij lang. Steun en hulp komen op dat moment gewoon te laat. We moeten tijdig kunnen ingrijpen en hulp bieden, vóór iemand gedwongen pas op de plaats moet maken.

Sini stelde zich de vraag of er andere manieren dan de bedrijfsgezondheidszorg bestonden om dit probleem aan te pakken, liefst zonder medicatie en ziekteverlof. Bovendien bleek de drempel om met psychische problemen aan te kloppen bij de bedrijfsarts vrij hoog te liggen. Veelal beschouwt iemand die hulp zoekt zichzelf niet als ziek, maar diegene heeft wel nood aan hulp.

De gedachten van wie met deze uitdagingen wordt geconfronteerd, waren: “Ik ben niet zo ziek dat ik medicatie en twee weken ziekteverlof nodig heb. Ik red me wel weer.” In het ergste geval staat de betrokkene er helemaal alleen voor, en diegene meldt zich dan na verloop van tijd toch ziek.

Auntie biedt een geschikt alternatief voor de bedrijfsgezondheidszorg, en dan vooral door de oplossingsgerichte benadering. Intrum en Auntie vullen elkaar goed aan, aangezien beiden het erg belangrijk vinden om werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen zonder al te hoge drempels.

Het pilotproject van Auntie telde 10 vrijwilligers van Intrum die allen baat zouden hebben bij dit soort ondersteuning. De 10 deelnemers gaven uitstekende feedback over de dienst en dat kwam ook naar voren in hun werk. De beslissing om de diensten van Auntie te implementeren was dan ook snel genomen.

Overweldigende vooruitgang in korte tijd

Sini merkt dat Auntie nog steeds bijzonder positieve feedback krijgt binnen het bedrijf. Mensen die gebruikmaken van de dienst hervinden hun motivatie en krijgen het gevoel dat alles weer goed komt. Ze krijgen ook de beschikking over nieuwe handvatten om hun persoonlijke situatie positief te beïnvloeden. Bovendien hebben de gesprekken met de professionals van Auntie volgens de gebruikers een uiterst gunstig effect op hun algemene stemming. Voortgaande op de feedback kunnen gebruikers in relatief korte tijd indrukwekkende vooruitgang boeken, en zich realiseren dat “het wel weer goed komt, net zoals altijd.”

In aanvulling op de individuele sessies heeft Intrum intensief gebruik gemaakt van de webinars van Auntie. Webinars over onderwerpen zoals herstel of weerbaarheid. Ook dit soort trainingen vallen in de smaak en blijken zeer nuttig binnen het bedrijf. Auntie heeft ook meegewerkt aan de organisatie van workshops en trainingen voor helpdeskmedewerkers en managers.

Auntie draagt positivisme uit

gebruiksgemak, de gesprekken hebben een positief karakter Intrum heeft zich enorm ingezet voor het bevorderen van het welzijn op de werkvloer, zowel individueel als in samenwerking met diverse partners. Auntie is echter een van de meest impactvolle en positieve initiatieven die het bedrijf heeft doorgevoerd ter ondersteuning van de arbeidsvoldoening. En ook op financieel gebied bleek Auntie een zeer rendabele oplossing.

Sini was aangenaam verrast door de populariteit van de Auntie-pakketten onder de personeelsleden. Dit toont aan dat werknemers proactief situaties kunnen identificeren waarbij een gesprek met een professional kan resulteren in meer inzicht, betere vaardigheden en nieuwe energie. Het gesprek kan een therapeutisch of begeleidend karakter hebben – de positieve uitwerking is gegarandeerd.

Gedurende de coronacrisis kregen alle werknemers van Intrum de mogelijkheid om naar eigen behoefte een Auntie-pakket te gebruiken, zonder afzonderlijke registratie. In de aanloop naar de tweede golf, rond september – oktober 2020, was er sprake van steeds zwaardere persoonlijke uitdagingen en dat bleek ook op de werkvloer. De Auntie-paketten waren dan ook een waar succes, waarbij het van cruciaal belang was dat de dienst al bekend en beschikbaar was voor de werknemers. Inmiddels is de score op alle welzijnsindicatoren goed en is er sprake van een onmiskenbare positieve trend. Auntie zal ook naar de toekomst toe een belangrijk middel blijven voor Intrum om de arbeidsvoldoening te bevorderen en te ondersteunen, aldus Sini Mökkönen.