Auntie ondersteunt medewerkers bij de uitdagingen van de veranderende werkomgeving – If

Mitarbeiter arbeiten an Laptops

if-logo-muuttuvan-tyoelaman-haasteissa-auntie-auttaa-Ifin-asiantuntijaa-jaksamaan

De komst van robotica is nuttig gebleken in de verzekeringssector, maar steeds vaker wordt het grootste deel van de werkdag ingenomen door de complexere gevallen. De werkdruk neemt toe naarmate zaken uitdagender worden. Er is een toenemende behoefte om voor uw medewerkers te zorgen, en het personeel van If krijgt ondersteuning van Auntie. 

In Finland moeten steeds meer mensen vanwege hun geestelijke gezondheid stoppen met werken*

Hannele Rönkko If

Geestelijke gezondheid is altijd al de reden geweest van een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de laatste jaren is het de belangrijkste reden geworden, vooral voor jonge mensen.

Volgens Health Partner Hannele Rönkkö, die in HR werkt bij If, verandert de aard van het beroepsleven en wordt het vereiste tempo om je werk te doen en nieuwe dingen te leren steeds sneller. Het werk wordt ingewikkelder en de medewerker moet voortdurend nieuwe dingen leren. Hoe blijf je bij? Mag je zeggen dat je een competentie mist?

*Bron: Fins centrum voor pensioenen

Auntie biedt laagdrempelige ondersteuning

Auntie past perfect in de wereld van If. De medewerkers zijn gewend om zelfstandig te werken en te reflecteren op hun eigen werk, waardoor de processen die bij Auntie worden gehanteerd ook voor hen vertrouwd zijn. Auntie is een service die in een vroeg stadium helpt bij het voorkomen van gezondheidsproblemen. Als bedrijf biedt If natuurlijk wel gezondheidsdiensten aan zijn personeel in geval van ziekte. Maar Auntie kan nuttig zijn in situaties waarin de medewerkers problemen en uitdagingen in hun dagelijks leven ondervinden, en ondersteuning en hulp nodig hebben om die problemen op te lossen of beheersbaar te houden. De gezondheidsdiensten die de werkgever biedt, en soms zelfs de steun van hun collega’s, voelen niet goed.

Auntie helpt met meerdere problemen

If en Auntie werken goed samen – de medewerkers van If werken met klanten, maar ook als experts en als managers. De dienstverlening van Auntie sluit goed aan bij de specialistische dienstverlening van If. 

Auntie ondersteunt de medewerkers van If met hun vermogen om te werken en met zaken op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. Auntie biedt pakketten voor het omgaan met stress, het managen van jezelf, het vergroten van de motivatie en het omgaan met ernstige problemen in het privéleven van medewerkers en met de verplichtingen van een druk gezinsleven. Auntie ondersteunt de medewerkers ook bij het heroverwegen van hun loopbaankeuze. Veel medewerkers willen zaken bespreken die direct verband houden met hun werk: ze kunnen het gevoel hebben dat de werkdruk te hoog is of willen nadenken over hoe ze efficiënter kunnen werken.

Leiderschapspakketten helpen medewerkers om een betere manager te worden

De leiderschapspakketten van Auntie worden ook gebruikt bij If. Auntie traint If-medewerkers niet om leiding te geven; Auntie ondersteunt de medewerkers in hun rol als managers. De leiderschapspakketten kunnen een manager helpen zichzelf te positioneren en duidelijk te maken hoe hij of zij als manager moet werken en een team kan ondersteunen.

De manager speelt een belangrijke rol als een medewerker ondersteuning zoekt bij de diensten van Auntie. Hannele moedigt medewerkers aan om zich aan te melden via hun directe manager, niet rechtstreeks bij Auntie. Bij werkgerelateerde, niet-private zaken, zoals een hoge werkdruk, is het de verantwoordelijkheid van de manager om hulp en ondersteuning te bieden.

De rapporten van Auntie laten goede resultaten zien

Hannele Rönkkö legt uit dat de feedback op de groepsrapporten van Auntie positief is. De diensten van Auntie worden gezien als een goede manier om als individuele medewerker ondersteuning te krijgen. Veel medewerkers melden goede resultaten en bevelen de dienst aan bij anderen.  

Auntie is een makkelijke oplossing voor HR

Hannele benadrukt hoe makkelijk het is om gebruik te maken van de diensten van Auntie. Ze hoeft zich geen zorgen te maken over het plannen of in contact brengen van medewerkers met de dienstverlener, want dat regelt Auntie. Het gebruik van Auntie zorgt niet voor meer werkdruk boven op haar taken in HR.

De rapporten van Auntie zijn geweldig, als klant weet ze dat de service van goede kwaliteit is en dat het werkt.

Hannele vertelt: “Als we zelfs maar een paar ziektedagen kunnen voorkomen, heeft Auntie zichzelf terugverdiend!”

Overweegt u om de diensten van Auntie in uw eigen bedrijf te gebruiken? Dan moedigt Hannele u aan om ervaringen te vergelijken met uw collega’s in de HR-branche. Het pilotmodel werkt goed. Daarbij kan de dienst eerst door een kleinere unit of team worden uitgeprobeerd.