Bij Qvik maakt Auntie deel uit van de onboarding en begeleiding – Qvik

Auntie Qvik Customer story 'featured image 750x328

Qvik is een Scandinavisch technologiebedrijf dat software consultancy verleent en zich met name richt op digitale oplossingen voor eindgebruikers. De uitdaging in de technologiesector is de huidige arbeidsmarkt, aldus Susanna Forsberg, Chief People & Culture Officer bij Qvik – het is niet eenvoudig om competente kandidaten te vinden, waardoor het imago van werkgevers een steeds grotere rol speelt. Auntie biedt werknemers cruciale begeleiding bij zowel hun onboarding als klantgericht teamwerk.

Susanna Forsberg en haar ‘People team’ leggen zich toe op de ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder culturele aspecten, welzijn, training en sociale vaardigheden. Het team wil niet alleen de administratieve kracht zijn, maar ook innovatie, vooruitgang en groeimogelijkheden aansturen.

“Qvik streeft ernaar om een aantrekkelijke en prettige werksfeer te bieden, en om dat te bereiken moeten onze mensen centraal staan. We zijn een eigentijds technologiebedrijf dat geweldige doorgroeimogelijkheden, interessante projecten en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden heeft. Maar dat is niet genoeg – we willen onze ondersteuning verder verruimen. Daarom bouwen we aan een inspirerende en veilige bedrijfscultuur, praktijkgerichte training, diepgaande vakkennis en een hechte community. Onze bedrijfscultuur schat iedereen naar waarde.”, aldus Susanna.

In Finland bestaat ons personeelsbestand uit meer dan 10 nationaliteiten van over de hele wereld. Behalve de vestiging in Finland, heeft Qvik ook een kantoor in Zweden. “Nieuwe werknemers zijn enorm positief over de begeleiding van Qvik tijdens hun onboarding. Ze merken op dat dit een unieke aanpak is in zowel Finland als daarbuiten, wat veel zegt over de Finse ondernemingscultuur”, vertelt Susanna.

“Aarzel niet om Auntie te adopteren. Een gezonde professionele werkstijl is onze collectieve verantwoordelijkheid. Welzijn is het resultaat van zorgzaamheid.”

Susanna Forsberg

Chief People & Culture Officer, Qvik Oy

Auntie biedt zowel ondersteuning tijdens als tussen projecten in

De activiteiten van het consultancybureau worden verricht door klantenteams. Wanneer het team bestaat uit collega’s uit verschillende bedrijven, brengt dat zijn eigen uitdagingen voor het arbeidswelzijn met zich mee. Kenmerkend voor klantgericht teamwerk is dat werknemers soms een paar dagen tot meer dan een jaar werken aan een project voor een klant, gevolgd door een korte of langere tussenpauze voorafgaand aan het volgende project. Tussen projecten in, of ‘op de bank’ zitten vormt een welkome onderbreking en biedt hen de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkeling door bijvoorbeeld trainingen te volgen waar ze tijdens een project geen tijd voor hebben. Voor sommigen brengt dit ook stress met zich mee: “Ben ik wel goed genoeg, vinden anderen me prettig in de omgang?” Dat is waar Auntie kan assisteren.

Zich goed voelen is belangrijk voor iedereen

Qvik beschouwt arbeidsvreugde als een totaalconcept. Zich goed voelen is belangrijk voor iedereen – we mogen geen onderscheid maken tussen welzijn op het werk of welzijn in de privésfeer. Dat welzijn ligt aan de basis van de bedrijfsstrategie en -visie, waarin het wordt gezien als een cruciaal element. “Qvik zou nooit kunnen bestaan zonder onze mensen”, benadrukt Susanna. “Zij zijn onze krachtbron en daar dragen we uiteraard graag zorg voor.” De werkgroep Strategie, die zich bezighoudt met de welzijnsaspecten, bestaat uit medewerkers uit verschillende bedrijfsafdelingen. De werkgroep definieerde de drie pijlers van de HR-strategie: training, welzijn op de werkvloer en gemeenschapszin.

De investering in welzijn is een bewuste keuze en niet het gevolg van ontevredenheid onder de werknemers. De voornaamste doelstellingen van Susanna waren training en welzijn toen ze iets meer dan een jaar geleden aan de slag ging bij Qvik. Elke twee weken toetste ze het welzijn van de werknemers door middel van een enquête en daaruit bleek dat alles naar behoren verliep. Er bestonden echter wel discussies over de aanpak van bepaalde projecten en hoe mensen werden behandeld. Hoe kunnen we met zekerheid weten of alles goed verloopt? Susanna was van mening dat er meer geïnvesteerd moest worden in ondersteuning.

Lofbetuigingen voor Auntie naar aanleiding van de pilot

Qvik besloot om samen met Auntie een pilot te lanceren waar ongeveer 10 mensen aan deelnamen. De deelnemers werden door managers uit de hele organisatie geselecteerd. Qvik wilde zo achterhalen of Auntie meerwaarde zou opleveren voor iedereen binnen Qvik. Qvik maakt gebruik van Auntie Plus, hoewel voor de pilot was afgesproken dat iedereen bij Qvik bovenop de intake-sessie van een uur, bestaande uit een gesprek met een Auntie-medewerker ook een Auntie-pakket van vijf sessies zou doorlopen. De resultaten werden in samenspraak met de Auntie-medewerker besproken tijdens de feedback- en developmentmeeting – de uitkomst was unaniem: 100% instemming om met Auntie in zee te gaan. Zo was het voor Susanna erg makkelijk om de knoop door te hakken.

Qvik had voorafgaand aan de pandemie een interim bedrijfspsycholoog aangesteld. Tijdens de coronacrisis hadden de werknemers vaker te kampen met mentale kwesties, waardoor de connectie tussen beroepsmatig welzijn en Auntie de uitgelezen oplossing vormde.

Auntie werkt ook drempelverlagend voor teams en managers

De ongecompliceerdheid van Auntie en het drempelverlagende karakter, evenals de persoonlijke mentale begeleiding waren doorslaggevend. Veel collega’s uit het People Team hebben al gebruik gemaakt van de diensten van Auntie. De ondersteuningsfunctie van Qvik telt ongeveer 20 personen uit verschillende afdelingen: Het People Team, de afdelingen verkoop, marketing en het management Het doel van de ondersteuning is het wegnemen van belemmeringen, bedrijfsgroei faciliteren en het verzorgen van de externe marketing en communicatie. Auntie is van onschatbare waarde voor de hele groep. Het People Team had vaak moeite om contact op te nemen met de arbodienst voor hun eigen aangelegenheden, aangezien ze doorgaans optreden als werkgeversvertegenwoordigers zonder hun eigen welzijn in acht te nemen. Ook daar komt Auntie als geroepen.

Qvik voerde een organisatiewijziging door, waardoor de teams nu kleiner zijn geworden, met meer teamleaders dan voorheen. De Leader-pakketten van Auntie zijn interessant voor nieuwe teamleaders, zodat ze voordeel kunnen halen uit de nieuw geboden perspectieven. De aandachtspunten zijn onder meer hoe teamleaders zichzelf en hun team beter kunnen aansturen – Auntie vangt deze kwesties probleemloos op. Volgens Susanna is dit een goede aanvulling, aangezien een teamleader als taak heeft om de competenties en het welzijn te bevorderen.

Vrij kunnen spreken over welzijn is een noemenswaardige kwaliteit

Auntie Plus is inmiddels ingevoerd voor iedereen binnen de organisatie en maakte een erg positieve start. De tevredenheidscijfers zijn erg overtuigend: 99% beveelt Auntie aan met een score van 8,7. Uit de zelfevaluaties komt naar voren dat de efficiëntie met 23% is gestegen. Het is de bedoeling dat iedereen op zijn minst één sessie inplant met het oog op de jaarlijkse opvolging. De onboarding omvat al een intake-sessie ter evaluatie, om bijvoorbeeld te bepalen of er behoefte is aan een Auntie-pakket. Werknemers kunnen op elk gewenst tijdstip een sessie aanvragen als ze daar behoefte aan hebben.

De feedback van gebruikers was erg positief over de openheid voor wat betreft mentaal welzijn en dat het zeer goed was dat de diensten van Auntie beschikbaar waren. Iemand merkte op dat het de moeite loont om te investeren in mentaal welzijn, vertrouwelijke gesprekken en niet-doelgerichte mentale ondersteuning. Tijdens de gesprekken worden zelfreflectie en mentale stabiliteit bevorderd. Ook wie nog geen ervaring had met dergelijke diensten, gaf positieve feedback en benadrukte het nut ervan.

Auntie is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en werkt erg vlot

De snelle opstart na de pilot was een positief teken. De virtuele dienstverlening verloopt uitstekend; dat was in eerste instantie een vraagteken aangezien we voorheen de mogelijkheid hadden om een persoonlijk gesprek te hebben met de interim psycholoog. Auntie is wellicht minder zinvol voor wie al eerder of momenteel psychotherapie volgt, terwijl het echte meerwaarde biedt voor wie nog nooit psychologische ondersteuning heeft genoten.

Wat Auntie bijzonder maakt, is de laagdrempeligheid, de eenvoud, de flexibiliteit, en de geboden ondersteuning wanneer daar behoefte aan is. Volgens Susanna moet u geen moment twijfelen indien u overweegt om Auntie ook in uw organisatie in te voeren. Een gezonde professionele werkstijl is onze collectieve verantwoordelijkheid. Welzijn is het resultaat van zorgzaamheid. Iedereen haalt voordeel uit zorg en welzijn.

Lees ook de ervaring van Juha die weer terug aan het werk ging na haar zwangerschapsverlof.