Voorkomen van burn-out en versterken van middelen met de hulp van Auntie – Turku

Anna Kaisa Ojala und Kollegin im Gespräch

turku_abo_logo

We leven in een interessante tijd wat betreft het vermogen om te werken, omdat we de verschillende dimensies ervan steeds beter begrijpen, aldus Anna Kaisa Ojala, die als personeelsplanner bij de gezamenlijke diensten van de stad Turku werkt. 

Er is al veel bekend over gezondheidsdimensie van werkvermogen, zoals “kan ik dat”, en de competentiedimensie, zoals “weet ik hoe”. We beginnen nu ook de dimensies “durf ik het”’ en “wil ik het” anders te begrijpen, die nauw samenhangen met motivatie, lef bij loopbaankeuze en openheid over hoe andere levenssituaties en privéleven van invloed zijn op het vermogen om te werken. Auntie is als pilot gebruikt in de stad Turku en volgens Anna Kaisa kan Auntie erg behulpzaam zijn, vooral als het gaat om “durf ik het” en “wil ik het”.

De stad Turku heeft meer dan 11.000 medewerkers. Het werk is verdeeld in verschillende dienstverlenende entiteiten, namelijk welzijn, onderwijs en opleiding, stedelijke omgeving, vrije tijd en werkgelegenheid. Daarnaast werken sommige mensen bij gezamenlijke diensten en regionale reddingsdiensten. Volgens Anna Kaisa is de organisatie van de stad bijna de hele arbeidsmarkt in miniatuurformaat. Werken aan de verbetering van deze grote entiteit voelt als een voorrecht. 

Welzijn, onderwijs en regionale reddingsdiensten zijn de drie dienstverlenende entiteiten in Turku waar de behoefte aan loopbaanbegeleiding bijzonder groot blijkt te zijn, en elk met een iets andere nadruk. Bij welzijnsdiensten zijn de fysieke eisen aanzienlijk, net als bij regionale reddingsdiensten, waarbij een afnemende conditie en toenemende leeftijd kunnen leiden tot de noodzaak om van loopbaan te veranderen. De eisen en thema’s van geestelijk welzijn lopen door de hele organisatie, net als door de samenleving.

Speerpunten zijn strategisch management en een verzoenende werkhouding

Het belang van welzijn op het werk wordt steeds holistischer gezien. De belangrijkste doelen van de stad Turku gaan uit van het programma Personeel als Resource, waarin welzijn is gebaseerd op deze drie doelen: 

  • werken verhoogt het welzijn;
  • werken is gezond en veilig;
  • basistaken zijn belangrijk.

Daarnaast zijn er voor 2021 drie actiegerichte prioriteitsgebieden voor welzijn op het werk geselecteerd. Strategisch beheer van vermogen om te werken wordt in hoog tempo steeds belangrijker. Daarbij is een effectiever beheer van langdurig verzuim het duidelijke doel. Verzuim vanwege geestelijke gezondheidsproblemen is tegenwoordig de meest voorkomende reden waarom medewerkers in Turku niet naar het werk komen. Dit wordt overigens ook steeds meer het geval in andere gemeenten. Een ander aandachtspunt van het strategisch management, dat momenteel wordt geïmplementeerd, is een nieuw type doel- en ontwikkelingsdiscussie. Bij het beoordelen van prestaties en vaardigheden wordt rekening gehouden met alle vier de bovengenoemde dimensies van vermogen om te werken. Het derde hoofddoel in Turku is het implementeren van een model van interne werkgemeenschapsbemiddeling. Tegelijkertijd is het de bedoeling om een toeschietelijkere benadering van werken te introduceren voor zowel lijnmanagers als werkgemeenschappen.

Pilot preventie burn-out op het werk en privé

Auntie werd in 2020 geïntroduceerd in de stad Turku via een pilot onder leiding van een pensioenverzekeringsmaatschappij. Daarna is in 2021 gestart met de bouw van een pilot die speciaal voor de stad Turku is uitgevoerd. Een drijvende kracht was de strategische beslissing om burn-out op het werk en in het privéleven te voorkomen. En hoewel de beroepsrevalidatieprocessen al eerder waren verbeterd, was de consensus dat ondersteuning in een eerder stadium nog beter zou zijn. Dat was een andere belangrijke reden voor de implementatie van Auntie Hierbij wordt de medewerker ondersteund op een moment dat hij of zij mogelijk nog meer geestelijke veerkracht en werkvermogen heeft.

Anna Kaisa herinnerde zich Auntie en de gele kleur, die ze voor het eerst had gezien op een vakbeurs voor gezondheid en veiligheid. De doelgroep van de Auntie-service in Turku is het voltallige personeel, maar dat was om praktische redenen in de pilot beperkt. Medewerkers kunnen de dienst starten via een contactpersoon van de arbodienst of beroepsrevalidatie. Het zou geweldig zijn als een persoon die merkt dat hij of zij de dienst nodig heeft, zichzelf kan registreren. Maar ik vind het wel goed dat er ook een professional is die de behoefte identificeert en toestemming geeft voor aanmelding bij de dienst, aldus Anna Kaisa.

Sterke punten worden verwoord in het Auntie-pakket

De gebruikers werd om feedback. Velen waren heel erg blij dat hun sterke punten tijdens de sessies werden besproken en naar voren werden gebracht. De sterke punten werden benadrukt en verwoord. Gebruikers voelden zich gesterkt en kregen een nieuwe impuls in hun loopbaan. Bij sommigen ging het om tamelijk kleine veranderingen met een paar nieuwe zienswijzen over het werk. Maar anderen gingen heel anders kijken naar hun loopbaan en wilden hun functieomschrijving veranderen. Tijdens het proces leerden mensen vanuit een nieuwe invalshoek naar hun vaardigheden te kijken.

Anna Kaisa Ojala- Turun kaupunki

Anna Kaisa was verrast te zien hoe gemakkelijk Auntie is in het gebruik. Ook de mensen die meededen aan de pilot vonden Auntie gebruiksvriendelijk en flexibel. Het was heel handig om op afstand toegang te krijgen tot de service in deze voor ons allemaal moeilijke tijd. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden kon iedereen hulp krijgen.

Flexibiliteit, gemak en hoe snel je de service krijgt, dat is allemaal waardevol. Auntie is een hypermoderne dienst en goed benaderbaar. En Auntie werkt op een heel krachtige manier. Turku is een tweetalige stad, dus er is vraag naar de dienst in zowel het Fins als het Zweeds. Anna Kaisa merkt dat er voor hen als partner wordt gezorgd en dat Auntie actief met hen in verbinding staat.

Burn-out op het werk of in het privéleven is een grote uitdaging voor alle werkgevers. Fijn dat dit serieus wordt genomen bij Auntie. De dienstverlenging wordt continue ontwikkelt en ze zoeken actief naar meer informatie over het voorkomen van een burn-out. Daarnaast krijgen klanten direct feedback over hoe effectief de dienstverlening is in hun organisatie. Persoonlijk vindt Anna Kaisa dat het webinaraanbod van Auntie een geweldige aanvulling is op individuele sessies.

Anna Kaisa moedigt andere gemeenten aan om Auntie ook te proberen, want het is een geweldige preventieve dienst om te voldoen aan de huidige eisen van welzijn op het werk. Het serviceaanbod is divers en wordt voortdurend uitgebreid. Je kunt met een open geest aan de dienst beginnen, want het doel hoeft niet precies op voorhand scherp te zijn. Auntie is in principe geschikt voor iedereen. Je krijgt feedback over hoe de medewerkers de service hebben ervaren en wat de individueel ervaren impact van de service is.