Auntie gir support til ansatte med utfordringene i et endrende arbeidsmiljø – If

Mitarbeiter arbeiten an Laptops

if-logo-muuttuvan-tyoelaman-haasteissa-auntie-auttaa-Ifin-asiantuntijaa-jaksamaan

Innføring av robotikk har vist seg nyttig i forsikringsbransjen, men de mer komplekse sakene har i dag begynt å overta det meste av arbeidsdagen. Arbeidsmengden øker i takt med at sakene blir mer utfordrende. Det er et økende behov for å ta vare på dine ansatte, og personalet på If får support fra Auntie.

Flere og flere blir uføre av psykiske helsemessige årsaker i Finland*

Psykiske helsemessige forhold har alltid vært grunn til enkelte uførepensjoner, men i løpet av de siste årene er det blitt en av hovedårsakene, spesielt blant unge. 

Ifølge Health Partner Hannele Rönkkö, som jobber i HR i If, er dagens arbeidsliv i endring, og det det kreves et raskere og raskere tempo for å utføre jobben og lære nye ting. Jobben blir mer komplisert, og de ansatte må kontinuerlig lære nye ting. Klarer du å henge med? Er det lov å si at du ikke har nok kompetanse?

*Kilde: Finnish Centre for Pensions

Auntie tilbyr lavterskelstøtte

Auntie passer perfekt i Ifs verden. De ansatte er vant til å jobbe selvstendig og reflektere over eget arbeid, noe som betyr at Aunties prosesser føles familiære. Auntie er en tjeneste som bidrar til å forhindre helseproblemer på et tidlig stadium. If, som forsikringsselskap, tilbyr selvfølgelig helsetjenester til sine ansatte ved sykdom, men Auntie kan være nyttig i situasjoner hvor ansatte møter problemer og utfordringer i hverdagslivet, og trenger support og hjelp for å løse eller takle dem. Helsetjenestene som tilbys av arbeidsgiveren, eller også support fra medarbeidere, føles ikke riktig.

Auntie hjelper med alle mentale velværeproblemer

If og Auntie jobber bra sammen – If-ansatte jobber med kunder, men også som eksperter og ledere. Aunties tjenester passer perfekt sammen med spesialtjenestene til If. 

Auntie støtter If-ansatte med deres arbeidsevne, samt helse- og velværeforhold på arbeidsplassen. Auntie tilbyr pakker for å håndtere stress og kontrollere deg selv, øke motivasjonen, og takle alvorlige problemer i den ansattes personlige liv eller med kravene i et travelt familieliv. Auntie gir også støtte til ansatte ved revurdering av karrierevalg. Mange ansatte ønsker å drøfte problemene som er direkte knyttet til jobben: de kan føle at arbeidsmengden er for stor og ønsker å finne løsninger til hvordan de kan jobbe mer effektivt.

Lederpakker hjelper ansatte å utvikle seg som ledere

Aunties lederpakker benyttes også hos If. Auntie lærer ikke If-ansatte til å lede; Auntie støtter de ansatte i deres roller som ledere. Lederpakkene kan hjelpe en leder til å posisjonere seg, og hjelpe med å avklare hvordan jobbe som en leder og hvordan støtte et team.

Lederen spiller en viktig rolle når en ansatt søker support fra Aunties tjenester. Hannele oppmuntrer ansatte til å registrere seg via nærmeste leder, ikke direkte hos Auntie. Når det kommer til å takle jobbrelaterte, ikke-private problemer, som for eksempel stor arbeidsbelastning, er det lederens ansvar å tilby hjelp og støtte.

Aunties rapporter viser gode resultater

Hannele Rönkkö forteller at tilbakemeldingene fra Aunties grupperapporter har vært gode. Aunties tjenester blir sett på som en gunstig måte å få støtte som individuell ansatt. Mange ansatte rapporterer gode resultater fra tjenesten og anbefaler den til andre.  

Auntie er en enkel løsning for HR

Hannele understreker hvor enkelt det er å bruke Aunties tjenester. Hun trenger ikke å bekymre seg over å måtte planlegge eller koble ansatte til tjenesteleverandøren da Auntie tar hånd om det hele. Det blir ingen økt arbeidsmengde for henne i HR ved bruk av Auntie. 

Auntie kan skilte med flotte rapporter, og som kjøper vet hun at tjenesten er av god kvalitet og at den virker.

hannele Rönkko If

Hvis vi bare klarer å forhindre et par sykedager, har Auntie betalt for seg selv!

Hannele Rönkkö, If

Hvis du vurderer å bruke Aunties tjenester i ditt selskap, oppmuntrer Hannele deg til å sammenligne erfaringer med dine kolleger i HR-bransjen. Pilotmodellen fungerer godt ved at tjenesten først kan testes av en mindre gruppe eller team.