Auntie-session-packages

Aunties samtalepakker for ledere

Aunties samtalepakker for ledere fokuserer på å støtte lederens mestring og håndtering av interne forhold. Resultatet er at kapasiteten din for å håndtere vanskelige situasjoner øker. I tillegg får lederen støtte og verktøy for utfordrende situasjoner som oppstår i lederrollen, følelsesmessig ledelse og utvikling av motstandsdyktige team.

Pakkene inkluderer fem videosamtaler med en Auntie-veileder, i tillegg materialer og oppgaver som støtter endring.

Det finnes tre lederpakker som er uavhengige av hverandre. Pakkene gir utfyllende svar på utfordringene som oppstår i ledelsesarbeid.


Aunties lederpakker tilbyr verktøy og støtte for ledelsesutfordringer og mestring

Born to Lead

Er du ny i en lederstilling og usikker?

Les mer

Dream Team in Process

Hvordan skaper du drømmeteamet ditt?

Les mer

Leader in Rough Waters

Har du opplevd vanskeligheter i arbeidsfellesskapet?

Les mer