Helhet er det beste med Auntie

Mitarbeiter Dental-Branche

Sara Mäki-Kala, Personaldirektør i munn- og tannhelseselskapet Oral Hammaslääkärit Oyj, sier at personalets trivsel er en viktig faktor for å yte god kundeservice. Hos Oral har arbeids trivselsprogrammet vært systematisk oppbygget over lang tid, men vi så behovet for forbedring av vårt helhetlige velferdsprogram. Auntie kunne svare til dette behovet.

“Vi har lenge hatt fokus på hvordan våre ansatte har det, hvordan arbeidsevnen deres kan ivaretas, og hva slags støtte vi kan gi i situasjoner der arbeidsevnen deres er svekket eller truet. Det er synlig i vårt daglige arbeid og i vår kundeservice om en person ikke kan konsentrere seg fullt ut om arbeidet sitt. Vi ønsker å gi vår støtte til de ansatte”, sier Sara Mäki-Kala.

Som personaldirektør har Sara de siste 5 årene vært ansvarlig for human resources, ansattes livssyklus tjenester, personal utvikling, bygging av arbeidsgiver branding og internkommunikasjon. Orals virksomhet er basert på ekspertise og i å tilby en helhetlig tannhelsetjeneste, samt hvordan vi med vår kompetanse kan gi en utmerket tjeneste opplevelse. Kompetansen utvikles i team av tannleger, tannpleiere, servicerådgivere og instrument tekniker, i tillegg til andre team av fagfolk.

Sara Mäki-Kala Oral Hammaslääkärit Auntie asiakastarina

Auntie tilbyr en lettkjøpt totalpakke, hvor du vet hva du kjøper som kunde, og det er ingenting vagt eller mystisk med det. Designet til tjeneste konseptene er svært funksjonelle.

Sara Mäki-Kala, personaldirektør, Oral Hammaslääkärit Oyj.

Funksjonalitet ved pararbeid og arbeidsergonomi som viktige utfordringer

Tjenestevirksomheten og sykepleier-legemiljøet er karakteristiske faktorer som påvirker trivselen på jobb ved Oral. Tannlegene har en tannpleier som arbeidskollega, og hvor godt dette paret fungerer sammen, er svært kritisk.

Hos Oral var det viktig å gjøre støttepakken for trivsel på jobben så bred, omfattende og helhetlig som mulig. Det er i mange år gjort store investeringer i å opprettholde arbeidsevnen til personellet. Oral har sammen med en bedriftshelsetjeneste partner implementert omfattende tjenestepakker for å støtte helse og arbeidsevne.

«Det er viktig å huske at man som fagfolk innen oral helse alltid gir sin ekspertise til klienten og til fordel for klienten. Det er et viktig og samtidig krevende arbeid. Klinisk forskning er en sentral del av arbeidet. Man jobber tett sammen i par som tannlege og tannpleier, og det kan noen ganger bli en belastning å jobbe såpass tett.

Noen belastningsfaktorer er mer tradisjonelle, som for eksempel arbeidsergonomi, som i arbeidsstillinger. Arbeidsergonomi er utfordrende hos Oral på grunn av arbeidets karakter. Fysiske symptomer er imidlertid ikke alltid grunnårsaken til at en ansatts velvære på jobben blir dårligere. Det er viktig å identifisere alle signaler som utfordrer arbeidsevne og trivsel på jobben, sier Mäki-Kala.

Pia_Inberg_Keksi_Oral_Auntien asiakastarina
Images: (c) Oral

Tjenester og behov stemte ikke overens 

“Selv om vi lenge hadde hatt omfattende tradisjonelle psykologtjenester tilgjengelig gjennom bedriftshelsetjenesten, følte vi at det var behov for litt mer støtte. Ansatte møter utfordringer og stressfaktorer som påvirker deres mentale velvære. Vi fant ut at gode tjenester og de som trenger det, ikke alltid møtes. Hindret her kan ha vært en for høy terskel for å søke henvisning fra bedriftshelsetjenesten, for så å gå til bedriftshelse psykolog på kontoret deres”, sier Sara.

Da vi analyserte sykefraværet ved Oral, fant vi ut at det ville være gunstig å implementere ekstra ressurser for å fremme mentalt velvære. Medarbeiderundersøkelser viste også at erfaringer relatert til psykososialt stress var tilstede. Gjennom jobb undersøkelser fikk vi tilbakemeldinger om at det var verdt å satse mer på disse områdene.

Auntie sørget for et helhetlig program for trivsel på jobben

“Vi har hatt et langsiktig samarbeid med en pensjonskasse, og er i samtaler med dem med jevne mellomrom, hvor vi ser over vårt eksisterende tjenestetilbud for å støtte trivsel på jobben. I disse samtalene ble tjenestene til Auntie nevnt, og hvor godt de var egnet for Oral. Sara tok således kontakt med Aunties kundereferanse for å høre om deres erfaringer. Etter å ha hørt positive tilbakemeldinger møttes Oral og Auntie for å diskutere hva samarbeidet kunne bety for Oral.

I testpakken satte Oral raskt i gang og skaffet seg et stort antall tjenestepakker for mentalt velvære, hvor ansatte fritt kunne velge den best egnede pakken for deres behov. Det finnes pakker for alle, inkludert noen rettet spesielt mot ledere.

Den lave terskelen for å introdusere en tjenestepakke er en nøkkelfaktor hos Auntie. Alle opplever ikke-arbeidsrelaterte stressfaktorer i livet, og vi gjennomgår alle forskjellige livsfaser til hver sin tid. Det er viktig å se personen som en helhet og gi hjelp i henhold til de stressende situasjonene.

Fornøyde Auntie-brukere

“Da vi fikk de første tilbakemeldingene, så vi at brukeropplevelsene var svært lovende. Brukerne var fornøyde med hva de fikk ut av tjenesten, hvordan de følte seg styrket, og hvordan opplevelsen av stress avtok. Resultatene var virkelig gode ved flere aspekter”, sier Sara.

Den totale vurderingen fra de som hadde brukt tjenestene var over 9. En annen interessant indikator var at alle anbefalte tjenesten til andre  og at 26% av respondentene mente at arbeidseffektiviteten var blitt bedre. Tjenesten hadde en energigivende effekt, den hjalp ikke bare brukerne med å nå et visst nivå, men ga også brukerne mer styrke og motstandsdyktighet.

Det er viktig å snakke om tjenestene — viktigheten av internkommunikasjon ble understreket

Sammen med Auntie bygde Oral tydelig material for implementering av tjenesten, som var enkelt å ta i bruk når de skulle kommunisere innføringen av den nye tjenesten til hele personellet. Det ble åpent diskutert med både ledere og tillitsvalgte, noe som bidro til å bygge tillit. «Underveis la vi merke til at det lønte seg med regelmessig kommunikasjon om tjenesten for å gjøre den kjent og trygg for hele organisasjonen,» sier Sara.

Auntie er en lettkjøpt tjeneste

“Vi ble overrasket over den enkle implementeringen; alt var ferdig pakket for oss. Spørsmål relatert til mental velvære er generelt ikke enkle å nærme seg. Dette var en lettkjøpt tjeneste, og det var ingenting vagt eller mystisk med den. Tjenestekonseptet er svært funksjonelt utformet”, sier Sara.

Auntie er i stand til å se en person som en person – den vi er – utover arbeidsroller, ansvar og mål. Uten Auntie ville ikke vi som arbeidsgiver hatt nødvendig kapasitet eller evne til å bistå ansatte i deres private forhold. Når noen opplever en stressende situasjon i privatlivet, vises det også på arbeidsplassen. Den helhetlige tilnærmelses måten er det beste med Auntie.
“Dere bør definitivt prøve Auntie hvis det er viktig for dere å bry seg om sine lagkamerater og å stå frem som en god arbeidsgiver og arbeidsplass. Kjernen i Orals strategi er å være den mest ettertraktede arbeidsgiveren i bransjen, og å tilby en god jobb til enhver fagperson i bransjen. Målet er at alle fagarbeidere innen munnhelse ønsker å jobbe her. Hos Oral handler trivsel på jobb om å ta vare på mennesker,” understreker Sara.

Follow us!