Auntien tietoturva 320

Datasikkerhet

Hos Auntie tar vi datasikkerhet på alvor. Vi innhenter kun informasjon som er relevant for å levere tjenesten, og vi tar ikke opp videomøter.

På denne siden finner du de vanligste spørsmålene og svarene om datasikkerhet.

Les også vår Personvernerklæring.

Hos Auntie tar vi virkelig informasjonssikkerhet og personvern på alvor. Nå har Auntie fått sin ISMS ISO 27001-sertifisert av Nixu Certification. Dette viser at Auntie styrer informasjonssikkerheten sin og benytter beste praksis, for eksempel innen risikostyring.

ISO_27001_for Auntie_ISMS_by_ Nixu
Hvilken informasjon lagres om meg?

Følgende informasjon lagres i Aunties datasystem:
– navn
– e-postadresse
– telefonnummer
– svarene dine på undersøkelsene (start- og sluttundersøkelser, tilbakemeldinger om timene)
– målene dine i oppfølgingsskjemaet (hvis et oppfølgingsskjema brukes)
– pakken din og språket du velger
– navnet på fagpersonen din hos Auntie
– navnet på arbeidsgiveren din

Hvem har tilgang til dataene mine?

Man får kun tilgang til dataene med brukernavnet til en autorisert ansatt, fagperson eller partner. Det finnes forskjellige tilgangsnivåer, og hver bruker får kun tilgang til informasjon som er nødvendig for oppgaven deres. Tilgangen til informasjon er begrenset til de som trenger den for å kunne levere tjenesten. Alle Auntie-fagfolk har underskrevet en taushetserklæring og er strengt forpliktet til konfidensialitet. Alle tilgangsrettigheter kontrolleres regelmessig.

Kan informasjonen min videreformidles?

Auntie hverken selger eller videreformidler personlig informasjon. Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i vår personvernerklæring.

Blir videomøtene tatt opp?

Samtaler og videomøter blir aldri tatt opp eller lagret noe som helst sted.

Blir informasjonen min overført til Helsenorge portalen?

Nei, informasjonen din blir ikke overført til Helsenorge portalen.

Hvordan skiller informasjonen Auntie innhenter og lagrer seg fra pasientinformasjon?

Informasjonen Auntie innhenter og lagrer er kundeinformasjon. For eksempel spør eller lagrer ikke Auntie informasjon om medisinske diagnoser. I tillegg er det mulig å få dataene dine fjernet fra Aunties datasystem på forespørsel.

Hvilken informasjon leveres til arbeidsgiveren min?

Ingen personlig informasjon deles med arbeidsledere, ledelse eller myndigheter. Rapporter på gruppenivå kan kun dannes med grupper som består av minst ti personer, og all identifiserbar informasjon blir ødelagt før slike rapporter dannes, hvilket gjør det umulig å identifisere enkeltpersoner.

Er videomøtesystemet sikkert?

Videomøtesystemet er sikkert. Forbindelsen er sikker og ingen utenfor rommet kan lytte, se eller delta i samtalen. Vi bruker Whereby-systemet. Du kan lese mer om Wherebys sikkerhets- og personvernpraksis her.

Hvordan er Auntie forberedt på sikkerhetsangrep?

Vi gjennomfører tester og revisjoner ved hjelp av eksterne uavhengige sikkerhetseksperter. Tekniske revisjoner har blitt utført i 2019, 2020 og 2021. ISO27001 sertifiseringsrevisjon ble utført i 2021. I tillegg til revisjoner ivaretas informasjonssikkerhet i det daglige arbeidet, gjennom teknologiutvikling så vel som opplæring av ansatte og prosesser.

Hvordan overholder Auntie kravene i EUs personvernforordning?

Både den tekniske informasjonssikkerheten, de valgte verktøyene og de operasjonelle prosessene oppfyller kravene i personvernforordningen fra 25. mai 2018.

Kan jeg se hvilken informasjon som er lagret om meg?

Forespørselen om datakontroll kan sendes til . Med mindre annet er forespurt, vil informasjonen bli sendt via kryptert e-post. Det er gratis å bruke retten til datainnsyn.

Jeg vil ha dataene mine slettet – hva gjør jeg?

Send en forespørsel om sletting av data til e-postadressen . Vi informerer deg når dataene er slettet. Data blir slettet fra databasen så snart som mulig etter forespørselen, og alle sikkerhetskopier vil bli slettet innen 30 dager etter sletting.

Kun du og Auntie-fagpersonen du møter kjenner til innholdet i timene dine.

Data security in order

Vi tar ikke opp innholdet i videomøtene dine.

Data security in order

Vi videreformidler ikke opplysningene dine til arbeidsgiver. 

Data security in order

Vi selger eller videreformidler ikke informasjonen din til tredjeparter.

Vi bruker en partner som heter Whereby som leverer videotilkoblingen. Les mer om Wherebys praksis for sikkerhet og personvern her. Les Aunties personvernerklæring.