Q&A – Ofte stilte spørsmål fra organisasjonen

Hvilken slags organisasjoner er Auntie egnet for?

Auntie er egnet for alle typer organisasjoner, uavhengig av bransje. Auntie er en tjeneste som fremmer mentalt velvære på arbeidsplassen. Tjenesten er ment for organisasjoner som mener det er viktig med mentalt velvære blant personellet og er en tjeneste som organisasjoner kan tilby sine ansatte.

Hva koster Auntie?

Vi forteller deg gjerne mer, men garanterer at Auntie er langt rimeligere enn sykefravær! Bestill tid for en presentasjon i kalenderen eller kontakt oss.

Hvordan fungerer Auntie?

Når en organisasjon har signert en kontrakt med Auntie, arrangerer Auntie et infomøte for personellet, og folk kan registrere seg for tjenesten online, i henhold til organisasjonens forhåndsdefinerte praksis. Når en person har registrert seg, vil de motta en invitasjon via e-post til en innledende spørreundersøkelse. På grunnlag av svarene på spørsmålene velges en egnet fagperson for hver enkelt person, og de vil bli kontaktet av en Auntie fagperson innen tre virkedager.  Her blir de enige om den videre tidsplanen for videomøtene. Som regel har man 45-minutters videomøter en gang i uken i fem uker.

Hvem er fagfolkene hos Auntie?

Alle fagpersoner hos Auntie er utdannede fagpersoner innen mentalt velvære: psykologer, fagfolk i korttidsterapi og løsningsfokuserte terapeuter.

Hvordan vil de personene som vil ha størst fordel av Auntie få tilgang til tjenesten?

Beste praksis har vært hyppig kommunikasjon til de ansatte, og at teamledere og HR-personer har prøvd Auntie selv og kan fortelle om det til de ansatte. Å gjøre tilgangen til tjenesten så tilgjengelig som mulig – dvs. at Auntie kan brukes uten spesifikk tillatelse fra lederen eller HR – senker terskelen betydelig.

Hvor mye arbeid skaper Auntie for HR?

En moderat mengde. Først må HR- og kommunikasjonspersonell spre Aunties budskap blant ledere og ansatte. Vi anbefaler på det sterkeste at HR-personellet selv prøver Auntie øktene, slik at de kan snakke om dem med de som vil ha størst nytte av Auntie. 

Hvordan skiller Auntie seg fra bedriftshelsetjenesten?

Auntie er en velværetjeneste. Den er ment for å forebygge utfordringer i forhold til mestring og mentalt velvære, dvs. forhindre at hverdagens utfordringer eskalerer til kriser. Auntie har en coaching og løsningsorientert tilnærming. Bruk av Aunties tjenester blir ikke registrert i noe som helst nasjonalt helseregister.

Hva vil arbeidsgiveren få vite om hver enkelt som har brukt Auntie-tjenesten?

Alle samtaler under møtene er strengt konfidensielle. Ingen informasjon om innholdet blir avslørt for arbeidsgiveren. I noen organisasjoner, hvor terskelen holdes så lav som mulig, tillates det at arbeidsgiveren regelmessig vil få informasjon om antall brukere, samt problemene som presenteres i sammendragsrapportene, som for eksempel anonym tilbakemelding til arbeidsgiveren. I noen organisasjoner blir arbeidstakerens avdeling kjent for arbeidsgiveren, i andre også navnet. Det har vist seg at sistnevnte hever terskelen betydelig, og Auntie oppfordrer derfor til at det unngås der det er mulig. Før registrering, blir personen alltid fortalt hvilken policy arbeidsgiveren har.