Satser på å forebygge utbrenthet og styrke ressurser ved hjelp av Auntie

Anna Kaisa Ojala und Kollegin im Gespräch

turku_abo_logo

Vi lever i en interessant tid når det gjelder arbeidsevne, ettersom vi begynner å forstå dens ulike dimensjoner bedre enn tidligere, sier Anna Kaisa Ojala, som jobber som personalplanlegger i Åbo bys fellestjenester.

Vi har lenge forstått helsedimensjonen av arbeidsevne, som “er jeg i stand til”, og kompetansedimensjonen, som “vet jeg hvordan «. Vi har nå også begynt å få en annerledes forståelse for dimensjonene “tør jeg å” og “ønsker jeg å”, som er nært knyttet til motivasjon, mot i karrierevalg, og åpenhet om hvordan livssituasjon og privatliv påvirker arbeidsevnen. Auntie har vært brukt som et pilotprosjekt i Åbo by, og ifølge Anna Kaisa, kan Auntie være svært hjelpsom spesielt når det gjelder dimensjonene “tør jeg å” og “ønsker jeg å”. 

Åbo by har mer enn 11 000 ansatte. Arbeidet er delt inn i ulike tjenesteenheter, som er velvære, utdanning og undervisning, bymiljø, fritid og sysselsetning. I tillegg jobber noen i fellestjenester og i regionale redningstjenester. Anna Kaisa uttaler at byens organisasjon er omtrent som hele arbeidsmarkedet i miniatyrstørrelse. Det føles som et privilegium å få jobbe med forbedring av denne store enheten. 

Velvære, utdanning og regional redningstjeneste har vært tre tjenesteenheter i Åbo, hvor det er blitt identifisert et spesielt stort behov for karriereveiledningsstøtte, og med litt forskjellig vektlegging i dem alle. I velværetjenesten er de fysiske kravene betydelige, slik som i regional redningstjeneste, hvor kondisjonskrav og alder kan føre til behov for endring av karrierevei. Kravene og temaene for psykisk velvære er gjeldende gjennom hele organisasjonen, slik som i samfunnet.

Fokuspunktene er strategisk management og en forsonlig tilnærming til arbeidet

Betydningen av trivsel på arbeidsplassen sees stadig mer helhetlig. De viktigste målene for Åbo by starter hos personalet som et ressursprogram, hvor trivsel bygger på disse tre målene: arbeidet øker trivsel, arbeidet er sunt og trygt, og grunnleggende oppgaver er meningsfylte.

I tillegg er det valgt ut tre handlingsbaserte satsingsområder for trivsel på arbeidsplassen for 2021. Strategisk arbeidsevnehåndtering skyves fremover i et raskt tempo. På dette området er det klare målet mer effektiv håndtering av langtidsfravær. Fravær fra jobb på grunn av psykiske helserelaterte utfordringer er blitt den vanligste årsaken til at ansatte trenger pause fra arbeidet i Åbo, noe som også begynner å være tilfelle i enkelte andre kommuner. Et annet fokuspunkt for strategisk management som for tiden implementeres, er en ny type mål- og utviklingsdiskusjon. Når man vurderer ytelse og ferdigheter, blir alle fire dimensjoner av arbeidsevne, som nevnt ovenfor, tatt i betraktning. Det tredje store målet i Åbo er å implementere en modell for intern arbeidsmiljømekling. Samtidig er målet å innføre en mer forsonende tilnærming til arbeidet for både linjeledere og arbeidsfellesskap.

Pilotprosjekt for forebygging av utbrenthet på jobb og i privatlivet

Auntie ble introdusert for Åbo by gjennom et pilotprosjekt ledet av et pensjonsforsikringsselskap i 2020. Etter dette, startet byggingen av et pilotprosjekt spesielt tilpasset for byen Åbo i 2021. En drivkraft var den strategiske beslutningen om forebygging av utbrenthet både på jobb og i privatlivet. En annen viktig årsak til Aunties implementering, var at selv om det tidligere hadde vært en forbedring av yrkesrehabiliteringsprosesser, var det enighet om at det ville vært enda bedre å tilby støtte på et tidligere tidspunkt. Ved å gjøre dette, støttes den ansatte på et tidspunkt da de kan ha flere psykiske ressurser og arbeidsevneressurser tilgjengelig.

Anna Kaisa husket Auntie og dens gule farge etter å ha sett den første gang på en arbeidsmiljømesse. Målgruppen for Auntie-tjenesten i Åbo er hele personalet, men av praktiske årsaker var det begrenset i pilotprosjektet. Ansatte kan starte tjenesten ved å gå gjennom enten bedriftshelsetjenesten eller kontaktperson for yrkesrehabilitering. Det ville vært flott om en person som følte at den trengte tjenesten kunne registrere seg selv, men jeg synes det er hensiktsmessig at en profesjonell også identifiserer behovet og gir tillatelse til at en kan registrere seg for tjenesten, sier Anna Kaisa.

Styrker er verbalisert i Auntie-pakken

Når brukerne ble bedt om å gi tilbakemelding, uttrykte mange ekte glede over at deres styrker ble diskutert og tatt opp i øktene. Styrkene ble vektlagt og verbalisert. Brukere følte seg bemyndiget og fikk fart på karrieren. Noen opplevde mindre endringer med noen få nye perspektiver for arbeidet, mens andre opplevde betydelige endringer i hvordan de ser på karriereveien og har som mål å endre stillingsbeskrivelsen. I løpet av prosessen lærte folk å se på ferdighetene sine fra en ny vinkel.

Anna Kaisa Ojala- Turun kaupunki

Anna Kaisa ble overrasket over hvor lett håndterlig Auntie er og hvor lett det å bruke. De som deltok i pilotprosjektet syntes også at Auntie sin tjeneste var fleksibel og enkel å bruke. Det har vært svært bra å ha muligheten til å få tilgang til tjenesten eksternt nå i disse vanskelige tider vi alle lever i, og de eksepsjonelle omstendighetene har ikke forsinket noen i å motta hjelp.

Fleksibilitet, brukervennlighet og hvor raskt du får tjenesten er verdifullt. Auntie er en banebrytende tjeneste og er lett tilgjengelig. Det er driv i hvordan Auntie fungerer. Ettersom Åbo er en tospråklig by, er det etterspørsel etter tjenesten på både finsk og svensk. Anna Kaisa føler at de blir tatt vare på som partner, og at Auntie har en aktiv forbindelse med dem.

Utbrenthet på jobb eller i privatlivet er en stor utfordring for alle arbeidsgivere. Det er flott at dette blir tatt på alvor hos Auntie. De utvikler også tjenesten sin og søker aktivt mer informasjon om hvordan du kan forhindre utbrenthet. I tillegg får klienter umiddelbar tilbakemelding om hvor effektiv tjenesten er i organisasjonen. Personlig føler Anna Kaisa at Aunties webinar-tilbud har vært et flott tillegg til individuelle økter.

Anna Kaisa oppfordrer andre kommuner til også å prøve Auntie, da det er en flott forebyggende tjeneste for å kunne møte dagens krav til trivsel på jobben. Tjenestetilbudet har vært mangfoldig, og det øker kontinuerlig. Folk kan starte tjenesten med et åpent sinn, da det ikke trenger å være et nøyaktig fokusert mål på forhånd. Auntie er i prinsippet egnet for alle. Du vil få tilbakemelding på hvordan de ansatte har opplevd tjenesten, samt hva som har vært den individuelle opplevelsen av tjenesten.