Auntie för mentalt välmående

Auntie är en lösning för mentalt välmående på jobbet. Lär mer om hur den högsta företagsledningen, HR, arbetsledare och entreprenörer kan använda Aunties hjälp för att hantera utmaningar innan de eskalerar till kriser.

Auntie for the individual

Auntie ger välmående på jobbet för ett gladare du

Auntie tillhandahåller en smidig tjänst för mentalt välmående när vardagsutmaningar börjar ta över din glädje. Vi ger stöd till anställda som till exempel lider av bristande motivation, stress eller press att överprestera.

Auntie for HR and well-being at work for solving work ability challenges

Auntie för HR:s verktygslåda

Som en HR-representant stöttar du anställda, arbetsledare och chefer i att lösa utmaningar i arbetet. Du letar efter sätt att förebygga arbetsrelaterad stress, förbättra motståndskraften och motivationen på jobbet på och du hjälper anställda att göra sina jobb effektivt och på ett självgående sätt utan att överprestera. Det är stora och svåra uppgifter som ibland kan kräva hjälp utifrån och det är här Auntie kommer in i bilden!

Auntie for functional leader

Välmåendet är viktigt för att få funktionella ledare och arbetslag

Hur går det för ditt arbetslag? Känner du att det finns en bra energi och en fungerande lagdynamik? Stöttar arbetsmiljön framgång? Detta är avgörande för att upprätthålla en god arbetsförmåga och för att ta hela laget till framgång. Behövs stöttning? Se hur Auntie kan hjälpa dig och ditt team.

Well-being at work for a successful company - C-level managers

Välbefinnande på jobbet för ett framgångsrikt företag

Alla vill vi jobba i välskötta organisationer där arbetet sker på ett säkert, hälsosamt och produktivt vis. Det är också ett mål som varje organisation borde sträva mot. Det mentala välmående på jobbet påverkar verksamhetens resultat och prestationer, och det påverkar även arbetsplatsens varumärke och rykte. Ta reda på hur Auntie kan göra din verksamhet mer framgångsrik genom våra smidiga tjänstepaket.

6 anledningar till att använda Auntie guide

6 anledningar till att använda Auntie

Det finns många anledningar till att våra kundorganisationer väljer att använda Auntie och i den här guiden berättar vi om de vanligaste. Vi går också igenom de olika sätten att implementera tjänsten på.

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.