Auntie for HR and well-being at work for solving work ability challenges

Auntie som ett verktyg för HR

Som en representant för HR stöttar du anställda, arbetsledare och chefer med att lösa utmaningar i arbetet – och du kan få stor nytta av ett verktyg som Auntie.

Varje dag är fylld av viktiga uppgifter för dig. Du letar efter sätt att förebygga arbetsrelaterad stress, förbättra motståndskraften och motivationen på jobbet. Du hjälper anställda att göra sina jobb effektivt och på ett självgående sätt utan press att överprestera. Dessutom finns du där för att förebygga utbrändhet, förlust av motivation och sjukfrånvaro. Du överväger effekten som privatlivet har på personers arbetsförmåga, oavsett om det handlar om slutet på ett förhållande, personens eller en närståendes sjukdom eller sömnproblem.

Du har en hel del ansvar och stora uppgifter, helt klart. Men du behöver inte göra allt själv – Auntie finns här för dig.

Auntie matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu

Auntie är en enkel lösning för mentalt välmående på jobbet

Auntie erbjuder en smidig tjänst för mentalt välmående för anställda, samtidigt som tjänsten även stöttar den moderna bilden av en arbetsgivare. Auntie-proffs gör lösningsfokuserade stödsamtal tillgängliga för personalen. Tjänsten ser till att ingen står ensam med sina utmaningar. Här finns det även coaching som lär medarbetare att utföra utgifter smartare och förbättra sin motståndskraft. Snabbt och utan att det registreras i hälsojournalen, vilket är något som många vill undvika.

Att börja använda Auntie i organisationen är ett beslut med låg tröskel: vi erbjuder lätta verktyg som är snabba att implementera i HR:s verktygslåda.

Tjänsten skapar inte extrajobb för HR-specialisterna i någon större utsträckning. Ni får hjälp av oss i varje steg. Läs om våra kunders erfarenhet med Auntie.

Läs om Auntie-paketen som ger hanteringsstöd och ett sätt att öka jobbtrivseln på för anställda. Auntie erbjuder även stöd för chefer, för att öka arbetslagens motståndskraft och för ledarskap på distans.

Aunties mest populära paket

Stressed Out

Rätt mängd stress kan vara bra. Långvarig stress utan återhämtning leder till utmattning. Stressed Out ger dig hjälpsamma verktyg för att hantera stress och för att hitta tillbaka till lugnet.

Lär dig mer

Lost in Transition

Om du tappat motivationen eller om monotonin slagit klorna i dig, då ska vi se till att reda ut det tillsammans,

Läs dig mer

Leading Me

Vad betyder ens självledarskap? Och är det verkligen frihet att leda sig själv ifall man känner sig konstant förvirrad och stressad?

Läs dig mer

Aunties tjänst

Auntie Classic Service - low threshold mental well-being

Oavsett om du arbetar i ett stort globalt företag eller en mindre organisation, passar Aunties tjänst alltid.

I tjänsten köper du ett tillräckligt antal av Aunties diskussionspaket och låter de anställda ta del av dessa. Paketen inkluderar fem möten à 45 minuter med ett Auntie-proffs. Vi hjälper dig att kommunicera kring tjänsten med din personal. Du kommer att få rapporter om tjänstens effektivitet. Tjänsten inkluderar även månatliga webinar på finska och engelska.

6 anledningar till att använda Auntie guide

6 anledningar till att använda Auntie

Det finns många anledningar till att våra kundorganisationer väljer att använda Auntie och i den här guiden berättar vi om de vanligaste. Vi går också igenom de olika sätten att implementera tjänsten på.

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.