Auntie for functional leader

Välmående för funktionella ledare och arbetslag

Hur går det för ditt arbetslag? Känner du att det finns en bra energi och en fungerande lagdynamik? Stöttar arbetsmiljön framgång? Och tar du som ledare ditt eget mentala välmående på allvar? Alla dessa komponenter är avgörande för att upprätthålla en god arbetsförmåga och för att skapa ett framgångsrikt företag. Om man är på fel kurs lönar det sig att upptäcka och justera riktningen i god tid. Auntie erbjuder ett problemfritt alternativ med låg tröskel. Vi jobbar för att stötta det mentala välmåendet och lösa problem som relaterar till exempelvis stress, motivationsbrist och distansarbete. Läs mer om våra Auntie-tjänster!

Chefer behöver också mentalt välmående!

Som chef har man ansvar över att se tecken på utbrändhet och stress hos de anställda, samtidigt är viktigt att inte glömma bort det egna måendet. Som chef eller arbetsledare är du inte immun mot arbetsrelaterad stress. Ledarskap kan vara ett ensamt uppdrag och möjligheten att prata med personer i samma situation finns inte alltid på ens arbetsplats. Då kan Auntie hjälpa till.

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Aunties ledarpaket

Mot bakgrund av de svårigheter som ledare ställs inför har Auntie satt ihop paket speciellt anpassade för chefer och arbetsledare. Oavsett om du är ny som chef eller en mer erfaren sådan, så kan du dra nytta av tjänsterna. Du får en möjlighet att stanna upp, reflektera och strukturera upp ditt chefsarbete. Ledarpaketen förstärker din förståelse för vikten av ledarskap och att leda ett arbetslag, samtidigt som de låter dig klargöra vem du är som ledare och varför. Du får verktyg för ledarskapsarbete och lär dig till exempel hur du hanterar din egen stress, ökar ditt arbetslags välmående och arbetar med personer från olika bakgrunder – både på distans och på plats.

Att bry dig om ditt arbetslags och ditt eget mentala välmående är en viktig del av ledarskapet och er väg till framgång.

Hur-man-kanner-igen-utbrandhet-guide

Hur man känner igen utbrändhet – en guide för chefer

Hur går det för personerna i ditt arbetslag? Har du koll på hur motiverade medarbetarna känner sig och hur deras stressnivå är? Känner du att ni har en bra nivå på arbetsengagemang, en välfungerande arbetsgemenskap och en bra arbetsmiljö? Denna guide ger information till chefer om den tidiga stödmodellen, där målet är att hjälpa dig identifiera en anställd som behöver stöd. I slutet hittar du ett utvärderingsverktyg som du kan använda för att mäta dina anställdas mentala välmående.

Erbjuder inte din organisation Auntie för chefer och arbetslag ännu?