Well-being at work for a successful company - C-level managers

Välmående på jobbet – för ett framgångsrikt företag

Välmående på jobbet innebär ett säkert, hälsosamt och produktivt arbete som utförs av utbildad personal och arbetslag i välskötta organisationer. Hur det står till med välmåendet påverkar verksamhetens resultat och prestanda, men även dess varumärke och rykte. Beroende på bransch kan detta ha en betydande inverkan på hur attraktiv din verksamhet framstår för potentiella anställda. Därför betalar det sig att investera i resurser som Auntie – en tjänst för mentalt välmående med låg tröskel. 

Auntie Leading Me package face

Vad kostar mental ohälsa organisationen egentligen?

Lyckliga anställda är 15-20 procent mer produktiva. I motsats till det kan frånvarokostnaden per anställd som slutar jobba på grund av mental ohälsa vara upp till 450 000 kronor i genomsnitt.

Sett till all sjukfrånvaro är det mental ohälsa som är orsaken i 33 procent av fallen. Det är dessutom en siffra som ökar.

Att ha tidiga insatser på plats är viktig och så även att anställda kan få hjälp utan att drabbas av stigmatisering. Med Aunties tjänster görs snabba insatser som märks på individnivå, liksom på gruppnivå och i företagets finanser.

Allt kan dock inte mätas på ett enkelt sätt. Mental ohälsa har en negativ påverkan på kreativitet, innovation och gruppdynamik. Som ett resultat försämras kvaliteten på arbetet i det långa loppet.

Auntie Leader packages  Dream Team in Process

Glada människor – glada företag

Det finns sätt att minska kostnaden för mental ohälsa bland de anställda. Till exempel genom att ta in extern hjälp som verkligen kan fokusera på smärtpunkterna. Då motverkar du att utmaningar eskalerar till att bli sjukfrånvaro, samtidigt som du förbättrar arbetseffektiviteten och minskar stressnivåerna. Resultatet blir gladare medarbetare och minskad personalomsättning.

Läs våra kundberättelser och få reda på hur vi hjälpt andra!

Aunties koncept är anpassade paket för mentalt välmående till anställda och chefer. Paketen sträcker sig från teman som störd sömn och annat som rör det personliga livet, till distansledarskap, teambuilding och att hitta motivation. Kort sagt allt som rör er viktigaste tillgång: personalen.

Vad är avkastningen på att investera i anställdas mentala hälsa?

Medan de nöjda medarbetarna är 15-20 procent mer produktiva, kan kostnaderna per anställd som är frånvarande på grund av psykisk ohälsa i genomsnitt kosta 450 000 kronor.

Vad kan arbetsgivare göra för att förhindra och förbättra situationen – och vad är avkastningen (ROI) på att göra det?

Erbjuder inte din organisation Auntie för chefer och arbetslag ännu?