Auntie lanserades globalt för att stödja allas välbefinnande – WithSecure

Withsecure_Auntie Customer story

WithSecure lanserade Auntie globalt. Resultatet har varit mycket bra. Det multinationella företaget uppskattar verkligen att Aunties experter tillhandahåller service på 23 språk.

WithSecure är ett finskt företag som förser konsumenter och företag med säkerhetstjänster och produkter. Företaget har cirka 1 700 anställda runt om i världen, varav cirka 750 arbetar i Finland. 

Välbefinnande på jobbet är viktigt för WithSecure, eftersom företaget förstår dess värde för medarbetarnas motivation, prestation och framför allt det övergripande välmåendet. Välbefinnande på jobbet är också ett viktigt tema på företaget. I cybersäkerhetssektorn måste företagen nämligen konkurrera om de anställda och inte tvärtom. WithSecure vill vara en attraktiv arbetsplats där alla trivs med att arbeta.

”Vi vill vara en bra, intressant och attraktiv arbetsplats för branschens främsta talanger, eftersom det finns färre kompetenta konsulter inom detta område än vad som behövs på marknaden. Vi vill satsa på välmående på jobbet och stötta våra medarbetare på bästa möjliga sätt. Välbefinnandet spelar en tydlig roll i vårt företag”, säger HR-specialisten Anssi Kuortti, som är ansvarig för den operativa förvaltningen av förmåner och välbefinnanderelaterade frågor i Finland och i viss mån internationellt.

”Jag är verkligen glad att vi började använda Auntie, även om jag måste erkänna att jag först blev förvånad över resultaten, som var riktigt bra. En av de bästa sakerna med Auntie är det överkomliga priset.”

Anssi Kuortti
HR-specialist
WithSecure

Särskilt företagets cybersäkerhetskonsulter är under enorm press. De deltar i projekt med kort varsel och det är ofta bråttom med deras arbete. Konsulter måste bevisa sin kompetens om och om igen i varje projekt.

”Välbefinnanderelaterade utmaningar märks särskilt i vårt företag i medarbetarnas arbetsbelastning och förmåga att orka. På många enheter kan arbetstakten vara ganska hög, vilket förstås är slitsamt för de anställda. Särskilt takten, rytmen och arten av våra konsulters arbete brukar komma upp när vi diskuterar välbefinnande på jobbet i vårt företag”, säger Kaisa Heiskala, som är ansvarig för HR-relaterade frågor i Finland under titeln Head of Finland People & Culture.

”Som arbetsgivare kan vi lita på att våra anställdas röster hörs och att de får hjälp när de börjar använda Auntie.”

Anssi Kuortti
HR-specialist
WithSecure

Utmaningar i chefsarbetet drabbar även lägre befattningar

Både Kuortti och Heiskala är överens om att arbetsbördan ibland är ojämnt fördelad mellan de anställda, vilket delvis beror på problem i ledningen. 

”Arbetets stressfaktorer har kommit upp under våra företagshälsoförhandlingar och stor variation i arbetsbelastningen är en av dem. Vi vill att våra chefer ska kunna leda arbetet på ett sätt som gör arbetsbelastningen jämnare, både på individ- och teamnivå. Vårt företag har lanserat ett ledarskapsprogram, vars syfte är att hjälpa våra chefer att leda i enlighet med WithSecures principer och på ett sätt som säkerställer ett konsekvent chefsarbete i hela organisationen. En av de mest överraskande utmaningarna i samband med välbefinnande på jobbet har varit hur vanlig utbrändhet är bland unga anställda.  Människor i tjugoårsåldern har höga förväntningar, de vill lyckas och jobbar stenhårt. Tyvärr vet de inte sina gränser ännu och upptäcker ofta för sent att de borde ha saktat ner tidigare”, förklarar Heiskala.

WithSecure syftar till att agera mer förebyggande och öka medvetenheten om den tidiga stödmodellen. I många fall skulle utmaningarna med välbefinnande i arbetet, åtminstone på någon nivå, kunna lösas genom att diskutera frågan med den anställde i ett tidigt skede. Detta kräver dock att chefen – och kollegorna – lägger märke till den nedsatta arbetsförmågan och har modet att ta tag i situationen. Dessutom har perioden med omfattande distansarbete gjort detta ännu svårare. 

Auntie lanserades samtidigt i 17 länder

WithSecure lanserade Auntie under våren 2021 samtidigt i 17 länder. I Finland och Storbritannien implementerades tjänsten hösten 2021, varefter Auntie fanns tillgänglig i 19 länder.

”Vi lanserade tjänsten först i länder, där behovet var större än i Finland eller Storbritannien. Men vi insåg snart att det även fanns ett behov av Aunties tjänster i Finland och Storbritannien, så vi lanserade tjänsten där också. Vi har fått en riktigt positiv feedback från alla länder”, säger Heiskala.

För Kuortti var det viktigt att Auntie försåg företaget med material som var färdigt att användas och bidrog till att göra den interna kommunikationen tydlig och meningsfull. Cheferna informerades om tjänsten först och sedan bjöds alla in till informationsevenemang där tjänsten beskrevs närmare. Alla anställda fick också ett mejl som hänvisade dem till den nya intranätsidan som tagits fram för ändamålet.

”Samtalspaketen skickades ut väldigt snabbt. I vissa länder gjorde de lokala HR-organisationerna också ett mycket bra PR-arbete. Lanseringen gick smidigt, utan behov av ytterligare reklam. Jag är superglad och stolt över hur väl tjänsten togs emot på vårt företag, det fanns helt klart behov av något sådant här. Vi har fått möjlighet att prova olika saker, vilket också är ett tecken på att ledningen inser värdet av välbefinnande på jobbet och olika tjänster som stödjer det, säger Kuortti.

”Hösten 2021 lanserades Auntie i Finland och Storbritannien. Beslutet att lansera tjänsten i Finland påverkades särskilt av den delvisa återgången till arbete på plats på kontoret och hybridarbetsmodellen. Vi kände att våra medarbetare hade alla möjliga nya saker att ta itu med hösten 2021. Auntie gav bra stöd när vi implementerade den nya hybridarbetsmodellen”, berättar Heiskala.

En av Aunties fördelar är att tjänsten är tillgänglig på 23 språk

Innan pandemin använde WithSecure en coachningstjänst som gav möjlighet att boka ett möte ansikte mot ansikte med en arbetslivscoach. 

”Tjänsten var till stor hjälp, men eftersom det bara fanns en coach var den inte tillräckligt flexibel för att möta behoven hos ett stort företag. Enligt min mening var det ett logiskt steg att implementera Auntie efter att ha använt coachningstjänsten, genom att få tillgång till ett globalt nätverk av Aunties experter som hjälper våra anställda på flera språk. Folk vill inte använda Google Translator när de pratar om svåra frågor. Därför hjälper det oerhört att Auntie kan tillhandahålla tjänster på över tjugo språk. Språkurvalet täcker de flesta språk som används av våra anställda”, säger Kuortti. 

”I situationer med hög stress kan tröskeln vara högre för att söka hjälp via företagshälsovården än hos Auntie. Auntie är en utmärkt lågtröskeltjänst som perfekt kompletterar utbudet av företagshälsovård. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till andra företag. När de väljer det mest lämpliga samtalspaketet ställs de anställda inför ett tufft men ändå hjälpsamt beslut, eftersom de måste tänka efter vad deras problem egentligen är och varför de är på väg att välja ett särskilt paket. Även om samtalspaketet senare kan ändras med hjälp av en Auntie-expert, hjälper det att välja ett paket för att få en bättre uppfattning om vad det underliggande problemet kan vara”, förklarar Heiskala.

HR-avdelningen testar också en Auntie-analysportal för HR-beslutsfattare. Kuortti och Heiskala har ännu ingen erfarenhet av att använda den, men de berömmer rapporteringsvyn för att den är tydlig och enkel. I framtiden hjälper insamlade data också till att motivera användningen av Auntie till företagsledningen. 

Positiv feedback från alla användare

“Vår globala undersökning visade att 100 % av användarna skulle rekommendera tjänsten till andra. Det var ett överraskande resultat, eftersom tjänster vanligtvis inte tas emot så varmt. När de fick möjlighet att svara fritt sa de tillfrågade att användningen av Auntie är ett tecken på att företaget bryr sig om dem. Nästan alla som hade använt tjänsten upplevde att det hade hjälpt. Stressed Out-paketet är det mest populära i vårt företag, och enligt undersökningen tycker användarna att det har bidragit till att minska deras stressnivåer avsevärt. Det är, om något, en investering som betalar sig själv”, sammanfattar Kuortti.

”Det bästa med Auntie tycker jag är att det är så låg tröskel att använda tjänsten och att stödexperterna är så kunniga. Vi som arbetsgivare kan lita på att när en anställd börjar använda ett samtalspaket så kommer de att ha någon som lyssnar på dem och få hjälp”, säger Heiskala. 

Både Kuortti och Heiskala upplever att det skapar förtroende hos medarbetarna att HR-avdelningen aldrig får veta vilka medarbetare som har använt tjänsten. Detta sänker ytterligare tröskeln för anställda att söka hjälp genom tjänsten. 

”Det finns ytterligare en viktig fördel för Auntie: det extremt överkomliga priset. Prissättningen gör att tjänsten inte blir för exklusiv, tvärtom. Det hjälper också till att övertyga cheferna”, avslutar Kuortti.  

WithSecure
WithSecure är ett ledande cybersäkerhetsföretag som har främjat innovationer inom cybersäkerhet i tre decennier. WithSecure har lång erfarenhet av att skydda terminalenheter och att upptäcka och svara på cyberattacker. WithSecures lösningar hjälper företag och konsumenter att skydda sina enheter från avancerade cyberattacker, dataintrång och utbredda ransomware-infektioner. WithSecures säkerhetsspecialister har deltagit i utredningen av fler europeiska cyberbrott än specialisterna från något annat företag på marknaden. Över 200 operatörer och tusentals återförsäljare säljer WithSecures produkter över hela världen.

Läs mer om WithSecure