Välmående personal, välmående företag

– lösningar på vardagliga problem

Auntie erbjuder psykologiskt stöd till organisationer med målet att hjälpa de anställda hantera saker som stress, press att överprestera eller att hitta motivation. Välmående personal är nyckeln till framgång. Med oss får du mätbara resultat tack vare konceptbaserade, snabbstartade tjänstepaket som genomförs digitalt med våra Auntie-proffs.

auntie_peukku

Varför ska du satsa på dina medarbetares mentala välmående?

Minska frånvaron

Att ge de anställda stöd innan vardagsproblem eskalerar till kriser, resulterar i färre sjukdagar och lägre kostnader.

Öka produktiviteten

Negativ stress på arbetsplatsen minskar produktiviteten. Stöd dina medarbetare med sitt mentala välbefinnande, så kan de nå sin fulla potential.

Bli bättre på att behålla anställda

Tar du de anställdas lycka på allvar kommer de vilja stanna kvar, detta leder till att du kan spara på rekryteringskostnader.

Lär dig – och utvecklas

Vilka är de problem dina anställda kämpar med? Lär dig av anonymiserad data och utveckla din företagskultur.

auntie_hyppy

Hur kommer dina anställda att dra nytta av Auntie?

Stressreducering

Stress i viss mängd kan vara produktivt, men i det långa loppet är det viktigt för måendet med stressreducering och återhämtning.

Glädje på jobbet

Att stödja mentalt välbefinnande är en uppskattad förmån du kan erbjuda dina anställda. Mer glädje på jobbet åt alla!

Balans i arbetslivet

Hjälp dina anställda att balansera sin vardag och sina arbetsuppgifter så att de förblir glada och produktiva.

Enkel anonym åtkomst

Auntie är en lågtröskeltjänst där anställda får stöd, säkert och anonymt.

Auntie listens

Möt våra experter

Aunties experter är utbildade psykologer, terapeuter och psykoterapeuter som är specialiserade på lösningsorienterade korttidsinsatser. Genom Auntie Academy fortbildar de sig med jämna mellanrum, på så sätt håller de sig alltid ajour med nya rön.

Hur kommer man igång med Auntie?

Alla våra Auntie-servicepaket består av fem videosessioner med ett Auntie-proffs. Under samtalen delas övningar och praktiska tips med medarbetaren. Regelbundna incheckningar, rapporter och tillgång till webbseminarier ingår också i vår tjänst.

Företag i alla branscher och storlekar finns bland våra kunder, men gemensamt är att de alla prioriterar välmående personal. Vi hjälper dig med att fastställa ditt företags behov av Aunties supportpaket, baserat på ditt företags storlek och andra faktorer samt hjälper dig att kommunicera lösningen till personalen.

Vi tror på mätbara resultat, därför kommer du att få regelbundna rapporter om tjänstens effektivitet baserat på anonymiserad data.

auntie_stressed_out_ympyra

1. Beställa paket

Företaget beställer den mängd Auntie-paket som behövs för medarbetarna under ett år. Vi kan alltid ge råd och tips för hur ni ska tänka gällande antal, till exempel baserat på företagets storlek.

auntie_lost_in_transition_ympyra

2. Tjänsten startar med flera olika aktiviteter där Auntie ger support

I tjänsten ingår informationsevenemang, stöd till kommunikation och intern marknadsföring, webbinarier på engelska samt rapportering om resultaten.

auntie_leadership-kuvat_leading_from_a_distance_ympyra

3. Registreringen sker online

Användare anmäler sig själva till Auntie-tjänstepaketen online. Man kan även göra så att HR eller chefer kan rekommendera tjänsten till en medarbetare.

auntie_overachiever_ympyra

4. Val av tjänstepaket

Användaren väljer ett lämpligt tjänstepaket åt sig själv. Vid behov kan ett Auntie-proffs föreslå paket.

Auntie listens

5. Auntie-paketet börjar

Varje Auntie-paket innehåller fem 45-minuters videosessioner med ett Auntie-proffs och enkla övningar. Mötena planeras in så att det passar med användarens schema.

Trustmary Reviews
0+
Proffs på sinnet
0+
Antal kundorganisationer
0+
Språk som talas av proffs
0%
Stressminskning
0
Nöjdhet med tjänsten
0%
Rekommenderar till kollegor

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.