Auntie-session-packages

Auntie tjänstepaket för ledare

Auntie har flera tjänstepaket för ledare och chefer, där vi fokuserar på att stötta i hanteringen av problemlösning internt. Målet är att ge ledare ökad kapacitet att klara av svåra situationer ihop med sina medarbetare. Dessutom ges insikter i emotionellt ledarskap och hur man utvecklar ett starkt team. Kort sagt stärker vi förmågor som är viktiga inom alla organisationer.

Tjänstepaketen omfattar fem videosessioner med en Auntie-expert samt material och uppgifter som är specifika för respektive paket.

Auntie har fem olika tjänstepaket för ledare som vart och ett är en fristående enhet. De ger heltäckande svar på de utmaningar som uppstår i arbetet som ledare, till exempel vid bråk på arbetsplatsen eller vid svårigheter att leda på distans.

Aunties tjänstepaket för ledare ger verktyg och stöd för ledarskap och problemhantering

Born to Lead

Är du ny på en chefsbefattning och känner en gnagande osäkerhet?

Läs mer

Dream Team in Process

Hur sätter du samman ett drömteam av olika slags människor?

Läs mer

Leader in Rough Waters

Har det uppstått ett bråk på arbetsplatsen?

Läs mer
auntie_peukku

Söker du tjänstepaket för medarbetare?

Förutom tjänstepaketen för ledare har vi även många olika paket särskilt anpassade för medarbetare. Våra Auntie-proffs kan till exempel hjälpa till när någon visar tecken på stress och utmattning, när den ska komma tillbaka till kontoret efter en längre frånvaro eller när den har tappat motivationen. För att en organisation ska vara framgångsrik i det långa loppet krävs det att medarbetarnas mentala välmående tas på allvar. Ett första steg mot det är till exempel att använda sig av Aunties expertis. Klicka här för att se och läsa mer om hela utbudet av tjänstepaket!