Dream Team in Process

Uppstår konflikter istället för samarbete i ert team? Är det svårt att få alla att jobba mot ett gemensamt mål för att någon kör sitt eget race?

Auntie_leadership_dream_team_in_process_sv

Meddela oss om din arbetsgivare inte erbjuder Auntie-tjänsterna ännu!

Det finns alltid olika slags människor i ett team, med olika önskningar, attityder och sätt att se på samarbete. Om vi lyckas ta hänsyn till allas olika sätt att fungera och dra nytta av de olika talanger som finns i gruppen kan vi verkligen skapa ett dream team.

Auntie_leadership_dream_team_in_process_sv

Hur är det fatt?

Som chef har du säkert redan rullats i tjära och fjädrar ett antal gånger och hamnat mitt i svårlösta konflikter på arbetsplatsen. Det kan vara värt att fundera över hur du sätter samman ett drömteam av olika slags människor? Behärskar du emotionellt ledarskap? Vet du hur du startar och leder ett framgångsrikt samarbete mellan medarbetarna?

Så kan vi hjälpa dig som vill skapa ett lyckat samarbete inom ett team

Dream Team in Process och din Auntie-expert ger dig verktyg för att kunna motivera arbetsgruppen och stödja ett uthålligt arbete. Paketet presenterar också begreppet emotionellt ledarskap och visar dig de första stegen mot att behärska ett sådant ledarskap.

0+
Proffs på mentalt välmående
0
Språk som talas av våra proffs
0
Kundbelåtenhet med servicen (1-10)
0%
Användare som rekommenderar Auntie

Auntie-tjänsten var mycket användbar för att reflektera över egna arbetssätt och attityd. Jag fick tips om hur jag kan hjälpa mig själv att hantera och återhämta mig från stressiga arbetssituationer samt hur man hanterar svåra teammedlemmar på jobbet.

Användarens feedback

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.