Overachiever

Känner du alltid att du måste göra allt perfekt? Högpresterande personer kan ha svårt att acceptera att vissa saker bara blir bra eller okej. När perfektion blir det enda acceptabla kommer stressen som ett brev på posten. Låt oss hjälpa dig!

auntie_overachiever_paket_sv

Meddela oss om din arbetsgivare inte erbjuder Auntie-tjänsterna ännu!

Ofta sätter vi ribban för högt för oss själva, både i vårt privatliv och yrkesliv. Brukar du känna att du är den enda som gör jobbet ordentligt? Låter du aldrig dig själv dra ner på takten?

auntie_overachiever_paket_sv

Hur är det fatt?

När du alltid måste överträffa dig själv och andra har du blivit en perfektionist. Om du tar dagens högpresterande arbetskultur på alltför stort allvar leder det till stress, utbrändhet och bitterhet. Så ska du inte behöva ha det.

Så kan vi hjälpa dig som är högpresterande

Tillsammans analyserar vi din situation och hittar en balans mellan det du presterar och det som jobbet faktiskt kräver. Vi diskuterar vad andra verkligen förväntar sig av dig och i vilka situationer din inre perfektionist tar över. Vi hjälper dig att hantera situationen på ett bättre sätt.

0+
Proffs på mentalt välmående
0
Språk som talas av våra proffs
0
Kundbelåtenhet med servicen (1-10)
0%
Användare som rekommenderar Auntie

Jag känner mig betydligt bättre och jag hade inte märkt behovet av hjälp. Men jag skulle inte ha varit i kontakt med företagshälsovården eftersom jag inte kände mig sjuk.

Användarens feedback

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.