Det bästa med Auntie är allsidighet – Oral

Mitarbeiter Dental-Branche

Sara Mäki-Kala som är ledare för HR-avdelningen vid munhälsa- och tandvårdsföretaget Oral Hammaslääkärit Oyj säger att personalens välbefinnande är en viktig del av att kunna erbjuda kundservice av hög kvalitet. På Oral har programmet hälsa på jobbet byggts upp systematiskt under en lång tid, men vi såg behovet av förbättringar i vårt redan omfattande program. Auntie fyllde detta behov.

“Vi har länge fokuserat på hur våra anställda mår, hur deras arbetsförmåga kan skyddas och vilken typ av stöd vi kan erbjuda vid situationer där deras arbetsförmåga har minskat eller är hotad. Om en person inte kan koncentrera sig på arbetet, så syns det i vårt dagliga arbete och i vår service till kunder. Vi vill ge vårt stöd till de anställda”, säger Sara Mäki-Kala.

Som ledare för HR-avdelningen har Sara under de senaste fem åren ansvarat för personalavdelningen, medarbetarnas livscykel, personlig utveckling, att bygga arbetsgivarens rykte och intern kommunikation. Orals verksamhet är baserad på expertis och på att erbjuda fullständig hälsovård för munhälsan, samt hur vi med vår expertis kan erbjuda utmärkt service. Expertis utvecklas i arbetslag med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tjänsterådgivare, instrumenttekniker och andra expertteam.

Sara Mäki-Kala Oral Hammaslääkärit Auntie asiakastarina

Från Auntie fick vi det kompletta paketet som var enkelt att köpa, du vet vad du köper som kund och det är ingenting som är vagt eller mystiskt. Tjänstens koncept är designade för att vara funktionella på riktigt.

Sara Mäki-Kala, ledare för HR-avdelningen, Oral Hammaslääkärit Oyj.


Funktionaliteten av pararbete och arbetsergonomi som utmaningar

Tjänsteverksamheten och miljön med en sköterska och en doktor är karaktäristiska faktorer som påverkar välmåendet på jobbet hos Oral. Hur bra paret fungerar ihop är avgörande.

Hos Oral var det viktigt att göra paketet för välmående på jobbet så brett, heltäckande och holistiskt som möjligt. Under många år har mycket investerats i att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Oral har, tillsammans med en partner inom företagshälsovård, infört omfattande tjänstepaket för att stötta hälsa och arbetsförmåga. 

“Det är bra att komma ihåg att du som en expert på munhälsa alltid delar din expertis med din klient, för din klients fördel. Det är ett viktigt och samtidigt krävande jobb. Klinisk forskning är en stor del av arbetet. Arbetet utförs tätt ihop i ett par med en tandläkare och en tandsköterska, och att arbeta nära med varandra kan ibland också leda till slitningar.

Andra faktorer som leder till slitningar är mer traditionella, såsom arbetsergonomi relaterat till arbetspositioner. Arbetsergonomi är utmanande hos Oral på grund av jobbets natur. Men, fysiska symptom är inte alltid orsaken till varför en anställd mår dåligt på jobbet. Det är bra att identifiera alla signaler som utmanar arbetsförmågan och välmåendet på jobbet”, säger Mäki-Kala.

Pia_Inberg_Keksi_Oral_Auntien asiakastarina
Images: (c) Oral

Tjänster och behov mötte inte varandra

“Trots att vi länge har haft omfattande traditionella psykologiska tjänster tillgängliga genom vår företagshälsovård, så kände vi att det behövdes mer stöd. Anställda står inför utmaningar och stressfaktorer som påverkar det mentala välbefinnandet. Vi upptäckte att bra hjälp och de personer som behöver den inte nödvändigtvis hittar varandra. Hindret kan ha varit att det är en för hög tröskel till att söka en remiss från företagshälsovården, för att sedan träffa en psykolog från företagshälsovården på kontoret”, säger Sara.

När vi analyserade sjukfrånvaron hos Oral, så upptäckte vi att det vore fördelaktigt att föra in ytterligare resurser för att stötta mentalt välmående. Medarbetarundersökningar visade även att upplevelser av psykosocial stress var närvarande. Genom arbetsplatsundersökningar fick vi svaret att det är värt att investera mer i dessa områden. 

Programmet välmående på jobbet blev helt med Auntie

“Vi har haft ett långvarigt samarbete med en pensionsfond och vi diskuterar med dem regelbundet och går igenom våra nuvarande tjänster för att stötta välmående på jobbet. I en sådan diskussion nämndes Aunties tjänster och hur de kunde passa Oral. Sara kontaktade Aunties referenskunder för att få reda på deras upplevelse. Efter att ha fått positiv respons möttes Oral och Auntie för att diskutera vad samarbetet skulle betyda för Oral.”

I pilotprogrammet satte Oral snabbt igång med ett stort antal tjänstepaket för mentalt välmående, som de anställda kunde välja fritt bland för att hitta ett paket som passade deras behov. Det finns paket åt alla och en del riktar sig specifikt åt arbetsledare.

Den låga tröskeln för att introducera ett tjänstepaket är en av Aunties viktigaste faktorer. Det finns stressmoment som inte är jobbrelaterade i allas liv och många av oss befinner oss i olika livsstadier. Det är viktigt att se personen som en helhet och hjälpa till vid dessa stressiga situationer.

Nöjda användare av Auntie

“När vi fick vår första respons så var användarnas upplevelse mycket lovande. De var nöjda med vad de fick ut av tjänsten, hur de blev starkare och hur stress minskade. I många aspekter var resultaten mycket bra”, säger Sara.

Det totala betyget från de som använde tjänsten är över 9. En annan intressant indikator var att alla rekommenderar tjänsten och 26 procent av alla tillfrågade kände att deras arbetseffektivitet hade förbättrats. Tjänsten hade en energigivande effekt, den hjälpte inte bara användarna att nå en specifik nivå, utan gav även mer styrka och motståndskraft.

Det är viktigt att prata om tjänsten — vikten av intern kommunikation lyftes fram

Tillsammans med Auntie skapade Oral tydligt material om införandet av tjänsten, som var enkelt att använda när de berättade om införandet av den nya tjänsten till all sin personal. Ämnet diskuterades öppet med både arbetsledare och personalansvariga, vilket hjälpte till att bygga ett förtroende. “Längs vägen har vi märkt att det är värt att regelbundet kommunicera om tjänsten för att göra den familjär och säker för hela organisationen”, säger Sara.

Auntie är en lättköpt tjänst

“Vi var överraskade över den enkla implementeringen; allt var förberett för oss. I slutändan är det i regel inte lätt med saker som hanterar ämnet mental hälsa. Auntie har utvecklats till att vara en lättköpt enhet, du vet vad du köper och ingenting är vagt eller mystiskt. Tjänstens koncept är designat för att vara funktionellt på riktigt”, säger Sara.

Auntie har förmågan att se en person som en person, vad vi alla är för något trots att vi har dessa arbetsroller, ansvarsområden och mål. Som en arbetsgivare skulle vi inte ha den nödvändiga genomslagskraften och förmågan att hjälpa våra arbetstagare med privata problem utan Auntie. När någon har en stressig situation i sitt privatliv så visar det sig på arbetsplatsen. Det heltäckande tillvägagångssättet är det bästa med Auntie.

“Du ska testa Auntie om det är viktigt för dig att bry dig om dina medarbetare och vill stå ut som en fantastisk arbetsgivare. Kärnan i Orals strategi är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen, och att ge ett fantastiskt jobb till alla experter inom industrin. Målet är att alla yrkesverksamma inom munhälsa vill jobba här. Hos Oral handlar välmående på jobbet om att bry sig om människor”, lyfter Sara fram.

Follow us!