Auntie Service - Auntie professionals offer psychological discussion support

Auntie tjänst

Om era anställda har problem med stress, brist på motivation eller sömnlöshet har Auntie en tjänst som kan hjälpa till! Auntie är avsett att förebygga utmaningar med ork och mentalt välmående, det vill säga att förhindra att vardagliga utmaningar eskalerar till en kris. Vårt angreppssätt är coachande och praktiskt, med låg tröskel för att komma igång.

Auntie är en tjänst som organisationer erbjuder sina anställda

Läs gärna kundhistorierna för att få en bättre bild av hur det hela fungerar i praktiken!

Så här gör du Auntie tillgängligt för din organisation

Auntie Stressed out package image

1. Beställ paket

Företaget beställer den mängd Auntie-paket som behövs för medarbetarna under ett år. Vi kan alltid ge råd och tips för hur ni ska tänka gällande antal.

Auntie Lost in Transition Package

2. Tjänsten startar med flera olika aktiviteter där Auntie ger support

I tjänsten ingår informationsevenemang, stöd till kommunikation och intern marknadsföring, webbinarier på engelska samt rapportering om resultaten.

3. Registreringen sker online

Användare anmäler sig själva till Auntie-tjänstepaketen online. Man kan även göra så att HR eller chef kan rekommendera tjänsten till en medarbetare.

4. Val av tjänstepaket

Användaren väljer ett lämpligt tjänstepaket åt sig själv. Vid behov kan ett Auntie-proffs föreslå paket.

Auntie Classic Service - low threshold mental well-being

5. Auntie-paketet startar

Varje Auntie-paket innehåller fem 45-minuters videosessioner med ett Auntie-proffs och enkla övningar. Mötena planeras in så att det passar med användarens schema.

Aunties tjänstepaket

Arbetar du med HR-frågor och vill veta mer?

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att öka det psykosociala välmåendet i er organisation, både för medarbetare och ledare. Våra enkla och skräddarsydda paket gör att ni snabbt kommer igång.

Q&A

Vilken typ av verksamhet passar Auntie till?

Auntie passar många olika verksamheter, oavsett vilken bransch det gäller. Auntie är en tjänst som främjar välmående på jobbet. Tjänsten är menad för organisationer som anser att deras personals mentala välmående är viktigt. Auntie är en tjänst som organisationer erbjuder sina anställda.

Vad får arbetsgivaren veta om personer som har använt Auntie-tjänsten?

Alla diskussioner som pågår under mötet är strikt konfidentiella, ingen information om dess innehåll avslöjas för arbetsgivaren. I vissa organisationer där tröskeln hålls så låg som möjligt kan arbetsgivaren få reda på antalet användare och de problem som tas upp i summeringsrapporterna, i form av anonym feedback till arbetsgivaren.

Hos andra organisationer visas den anställdas avdelning och hos andra även deras namn. Det sista har visat sig höja tröskeln avsevärt, så Auntie rekommenderar att det undviks där det är möjligt. Innan registreringen får personen alltid reda på vilken policy deras arbetsgivare har.

Vad kostar Auntie?

Det kostar mindre än sjukfrånvaro, det är en sak som är säker. Självklart ska vi berätta alla detaljer för dig – bara boka in en presentationstid i kalendern eller kontakta oss via forumläret på kontakt-sidan.

Hur fungerar Auntie?

När ett företag har tecknat ett kontrakt med Auntie, så organiserar Auntie ett informationsmöte för personalen som sedan kan registrera sig för tjänsten online, enligt arbetsplatsens förvalda metod. När en person har registrerat sig får denne en e-postinbjudan till en preliminär undersökning. Utifrån svaren väljs ett lämpligt Auntie-proffs ut åt dem. Proffset kontaktar sedan personen inom tre arbetsdagar och de kommer överens om tider för videomötena. I regel sker ett 45-minuters videmöte en gång i veckan under fem veckor.

Vilka är Auntie-proffsen?

Alla Auntie-proffs är utbildade inom mentalt välmående: psykologer och terapeuter med olika expertområden.

Hur mycket extraarbete skapar Auntie för HR?

Måttligt extraarbete. Främst handlar det om att HR och kommunikationsavdelningen måste sprida ordet om Auntie bland chefer och anställda. Vi rekommenderar varmt att HR-personalen själva deltar i Auntie-möten så att de kan berätta hur det fungerar för de personer som skulle få mest nytta av Auntie.

Hur ser vi till att de personer som verkligen skulle få nytta av Auntie faktiskt hittar dit?

Den bästa metoden har visat sig vara tät kommunikation med de anställda samt att arbetsledare och HR-avdelningen själva har genomfört Auntie och kan berätta om det för personalen. Att det är så lättillgängligt som möjligt att börja med tjänsten – om Auntie till exempel kan användas utan särskilt godkännande från chefer eller HR så sänks tröskeln rejält. 

Hur skiljer sig Auntie åt från företagshälsovården?

Auntie är en välmåendetjänst. Den är avsedd att förhindra utmaningar med orken och mentalt välmående, det vill säga att förhindra att dagliga utmaningar eskalerar till kriser. Auntie har ett coachande och lösningsorienterat tillvägagångssätt. Användningen av Aunties tjänster registreras inte i något nationellt hälsoregister.