Good to Great: vad är Auntie-coaching?

Good to Great -paketet innebär coaching i samarbete mellan kund och tränare, det vill säga coach. Under coachingen hjälper coachen dig att använda dina egna resurser för att förtydliga dina mål och avancera mot dem. Det centrala i coachingprocessen är att diskutera, ställa frågor, uppmuntra och komma till insikt.

Siktet ställt mot framtiden

Nu fokuserar vi inte på problemen, utan skisserar upp framtiden och funderar tillsammans på vägen mot dina mål. Under Auntie-coaching stannar vi upp för att förtydliga våra egna tankar och mål samt hitta resurser, framsteg och lösningar. Och en förändring är ingen förändring förrän andra märker den!  Därför strävar vi under coachingen efter framsteg, vilket syns som konkreta förändringar i det du gör. Förändringarna behöver inte nödvändigtvis vara stora. I coachingen avancerar du mot målet med steg som passar just dig.  

Du är ditt livs bästa expert!

Auntie-coach ställer svåra men nyttiga frågor och ger dig ett nytt perspektiv på situationen. Coachningen erbjuder alltså inga färdiga svar. 

Konsten att byta perspektiv

Känns förändringen utmanande? Saknar du resurser eller motivation? Alla människor har resurser till sitt förfogande, även om det inte alltid känns så. Tänk om en förändring är möjlig när du lär dig se på den ur ett nytt perspektiv? Kan du kanske hitta tidigare outnyttjad dold potential hos dig? Ett av målen med coachingen är att hjälpa dig att se din utmaning i ett nytt ljus, att omdefiniera den och kartlägga alternativa vägar för att nå dina mål.

Coachning stärker

Kom ihåg att det sällan finns färdiga, enkla lösningar och att det alltid krävs arbete för att lösa problemen. Stanna upp en stund för att reflektera över din professionella utveckling. På din resa får du en ansenlig dos av ny självkännedom!

Välkommen på Auntie Good to Great! Kom ihåg att det sällan finns färdiga, enkla lösningar och att det alltid kräver arbete för att klara av utmaningar. 

Din Auntie-coach är redo och förhoppningsvis är också du det!