Från föräldraledighet till ett nytt jobb med hjälp av paketet Back to Business – Juha Falck, Qvik

Juha Falck Qvik - Vanhempainvapaalta uuteen työhön Back to Business -paketin avulla

Aunties Back to Business-paket hjälpte Juha Falck, försäljningschef på Qvik, att återvända till kontoret efter fem månader hemma. ”Paketet var uppmuntrande och gav mig nya insikter. Personalen på Auntie vet vad de pratar om. Det är trevligt att prata med dem. De vet vilka frågor de ska ställa så att du kan förstå hur du kan lösa problemet själv.” Tack vare Auntie professional fick de redan en bra start under första sessionen och fann snabbt en gemensam grund.

Ta hand om kropp och sinne

Juha har arbetat i IT-branschen länge och har sett hur många av hans vänner tar väl hand om sin kropp. De går till gymmet regelbundet och springer maraton, men de glömmer att göra detsamma för sinnet. Ditt välbefinnande bör prioriteras, och som tur är finns det en mängd olika mindfullness-verktyg. 

Juha tror att alla skulle ha nytta av tjänster för mental hälsa och välbefinnande. Han har gjort sitt välbefinnande till en prioritet i livet med hjälp av verktyg som filosofi och meditation. Juha har mediterat varje dag i flera år, vilket har gett honom ett bredare perspektiv och hjälpt honom att utveckla tankegångar. Han använder hjälpmedel, som meditationspannband, vid meditationen. 

Att ha en kundinriktad roll i IT-branschen skapar vissa stressiga och ångestfyllda situationer, även för en erfaren medarbetare som Juha. Han har därför lärt sig andningsövningar för att minska stress. Att fokusera på denna enkla sak har lärt honom att hantera stress i vardagen, t.ex. genom andningsövningar med fem in- och utandningar. Vikten av andning diskuterades också med en anställd på Auntie.

Från föräldraledighet till nytt jobb

Livet under covid-19 har även bidragit med positiva förändringar för Juha, vars första barn föddes precis innan restriktionerna infördes. Juha har uppskattat att få se sitt barn växa, något som många pappor missar eftersom de tillbringar större delen av dagen på kontoret. Senare under föräldraledigheten kunde han fokusera helt på sin nya papparoll och inte dras åt olika håll, vilket alltför ofta var fallet på jobbet. Juha hade en lång period utan jobb. När han sedan började på ett nytt jobb så kom Back to Business-paketet i rätt stund för att hjälpa Juhas tillbaka till jobbet. 

Back to Business-paketet gav Juha tillfälle att prata om att återvända till jobbet. Senare under sessionen dök även andra ämnen upp, som arbetsidentitet och bluffsyndrom. Behöver man visa sin kompetens när man går in i en ledarposition? Den här typen av teman diskuterades i Auntie professional. De upptäckte även att Juha har en inre kritikerröst som ställer frågor som ”har du vad som krävs för att göra de här sakerna?”.

”Att berätta de här sakerna för någon med erfarenhet inom området har stärkt mitt självförtroende. Tack vare Aunties psykologiska stöd har jag haft många Aha-ögonblick och fått insikter som jag nu kan tillämpa i mitt privata liv såväl som i mitt yrkesliv.” 

Övervinna självtvivel i musik och arbete 

Musiken har också spelat en viktig roll i Juhas liv. Juha är musikproducent och skapar musik under namnet Millennium Falck. Han mixar och mastrar och uppträder. Han känner sig mest kreativ på kvällarna, då han skapar sin musik. Han har släppt två skivor sedan pandemin började. Juha anser att hans musikaliska sida hjälper honom brett även i yrkeslivet, och det är tack vare detta han har fått ett visst ansvar på jobbet. 

Juha har jobbat med sitt inre, men har inte gjort kopplingen mellan sitt musikskapande och jobbet. Han tvivlade på samma sätt om sin talang även inom musik. Tillsammans med medarbetaren på Auntie insåg Juha att han inte behöver skilja på konstnären och arbetspersonligheten. Han kan egentligen föra samman dessa två sidor av sig själv. ”Det är inte jag som tvivlar på mig själv, utan den inre kritikerrösten i mig som försöker dra ner mig”. Efter att insett detta känner sig Juha mer självsäker och tvivlar inte längre på sina talanger när han träffar kunder. ”De känslorna försvann helt. Det är ett bra exempel på något väldigt konkret som förändrades snabbt efter att jag började med Back to Business-paketet” berättar Juha. 

Kuva: Jani Kormu

Alla borde gå och prata med någon. Det kan aldrig vara negativt.

Juha Falck

Intensivt stöd krävs i början när man återvänder till arbetet

Back to Business-paketet är ett utmärkt sätt att göra återgången till arbetet så smidig som möjligt. Det överraskade Juha hur intensivt Auntie-paketet var. Det största behovet av stöd finns vanligtvis i början eller när man går in i en ny miljö. Det är bra att kunna diskutera eventuella problem med en neutral person. Juha upplever att han har anpassat sig väl till sitt nya jobb. Hans chef sa till och med efter bara några veckor att det känns som att Juha redan har varit på företaget länge. 

Personalen på Auntie har gett Juha stöd under återgången till jobbet, vilket gett honom ovärderliga insikter. Det finns utrymme för självreflektion, och det är en trygg plats att prata öppet om sina tankar. Juha anser att det är viktigt att söka stöd för psykiskt välbefinnande både förebyggande och kontinuerligt. ”Jag hörde i rekryteringsskedet att Qvik använder Auntie. För mig var det en stor fördel, och det hjälpte mig i mitt beslut att byta jobb. Även om jag inte hade använt Auntie tidigare, så visar Qvik att de tar väl hand om sina anställda genom att erbjuda en sådan tjänst.” 

Juha rekommenderar att starta Back to Business-paketet cirka två veckor efter att du börjat på ett nytt jobb. Duktiga människor är en värdefull tillgång och att ge dem rätt stöd redan i ett tidigt skede bidrar till en framgångsrik rekrytering.

Stigmat håller på att försvinna

Enligt Juha har stigmat kring psykiska frågor börjat försvinna i Finland under det senaste årtiondet. Det är numera accepterat att prata om psykiskt välbefinnande och att gå till en psykolog. I vardagen hopar sig alla möjliga saker, och Juha har även börjat dela mer av sina inre tankar med sina vänner. Särskilt män tenderar att visa sig starka oavsett vad som sker, och därför är det desto viktigare för dem att prata om saker och visa mer av sina känslor.  

Alla har någon form av psykisk börda, och ju äldre jag blir desto tydligare är det för mig att alla är trasiga på något sätt. En tjänst för psykiskt välbefinnande skapar en trygg plats att hantera olika saker i och viktigast av allt är att någon utmanar dina envisa åsikter och tankemönster.

Juha Falck, Qvik