Auntie-user

Välkommen till vårt webbinarium!

Känn igen tidiga tecken på utbrändhet i ditt team

12.5.2022 kl. 10:00-10:45 CET / 11.00–11.45 EET

Vet du hur dina anställda mår? Kronisk stress är en av de största orsakerna till sjukfrånvaro. Ju tidigare du kan diskutera en individs välbefinnande, desto bättre resultat får du i framtiden. Auntie-proffset Linnea Weckström ger dig en kort översikt av kumulativ stress och vilka slags tecken i beteendet som kan avslöja tidiga tecken på utbrändhet.

Vad är Auntie?

Auntie främjar psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen. Tjänsten är avsedd för organisationer som prioriterar psykiskt välbefinnande hos personalen och vill stödja sina anställda så bra som möjligt. Aunties tjänst bygger på strukturerade paket bestående av fem konfidentiella videomöten med ett proffs från Auntie. Våra paket fokuserar på att hitta konkreta lösningar på vardagliga frågor såsom stress, prestationsiver eller borttappad motivation innan de växer till problem. Alla möten är 100 % konfidentiella, ordnas enligt din tidtabell och kan hållas på över 20 språk.

Hur-man-kanner-igen-utbrandhet-guide

Hur man känner igen utbrändhet: En guide för chefer och ledare

Hur mår ditt team? Tycker du att alla är tillräckligt engagerade i sitt arbete, har en fungerande arbetsgemenskap och en god arbetsmiljö? En vanlig dag kan kännas överväldigande. Den här handboken ger information till chefer om modellen för tidigt stöd och om hur man kan identifiera anställda i behov av stöd. I slutet hittar du ett utvärderingsverktyg som hjälper dig mäta dina teammedlemmars välbefinnande.

Auntie har över 350 lyckliga kunder