Med hjälp av Auntie kunde jag ta mig ur gråzonen – Pekka, Alko

Pekka-Alko

Jag har berättat om om Auntie för mina kolleger och chefer, och de har sett en förändring i mig. Tack till arbetsgivaren som erbjöd Auntie! Jag rekommenderar Auntie till alla chefer, om inte annat så för att man skall känna till möjligheten och kunna dra sina kolleger i ärmen och peka dem i rätt riktning. Och till vem som helst som har utmaningar med balansgången arbete – fritid, oavsett om det tar sig uttryck i dålig sömn eller på andra sätt.

Pekka, Alko

Trött och skeptisk experimenterare

Uppmuntrad av HR gick Pekka, som arbetar som servicechef med som provanvändare i Auntie då tjänsten var i pilot fasen. ”Jag har varit med och provat mycket grejor, och beslöt mig för att gå med i det här, trots att jag tyckte att jag redan testat liknande koncept och förhöll mig skeptiskt”. Pekka, som tycker om träning, hade ett svårt år bakom sig. Ett armbrott hade förhindrat träning med full intensitet och arbetsrelaterade frågor hade tagit upp en allt större del av också fritiden för Pekka, som alltid tyckt om sitt jobb. Sömnen var dålig ochFirst Beat-mätningarna visade rött samtidigt som många kommenterade att jag verkade trött.

Det bara fungerar

Auntie var det första som fungerade för mig.” Jag har varit på Alko i 22 år och har verkligen sett och prövat det mesta”, resonerar Pekka som tror att en viktig faktor bakom Aunties goda resultat är servicens låga tröskel.

Konceptet med distansmöten fungerade bra. Efter att jag registrerat mig tog en Auntie -proffs kontakt och tog ansvaret för att boka in mötena. Uppgifterna som tilldelades veckovis var tillräckligt konkreta och skapade utrymme för egna insikter. ”Jag lärde mig att med gott samvetet säga nej till vissa uppgifter och att planlägga min tid bättre, vilket gjorde att jag kom loss från en ond cirkel där arbetsbörda, sömn, vila och motion blivit lidande”

Pekka konstaterar att hans värld förändrades från gråskala till grönt under de fem veckor som han använde Aunties tjänst. Med glimten i ögat konstaterar han att efter ett långt och grått första halvår kan också det faktum att sommaren infann sig samtidigt, ha något med saken att göra.

Alko erbjuder Aunties lågtröskel tjänst för mentalt välmående till alla sina anställda. Aunties paket innehållande fem videomöten hjälper en att övervinna vardagens utmaningar innan de utvecklas till problem eller kriser.